Mapa witryny

 

Drodzy Państwo
W zakresie ochrony przed szkodnikami, na przestrzeni ostatnich 20 lat wprowadzono wiele nowych metod i środków służących zwalczaniu zagrożeń sanitarnych.

Nowe technologie są dziś częścią usług świadczonych przez branżę DDD, a dynamika zmian wymaga od specjalistów DDD ciągłego poszerzania wiedzy i nabywania nowych kompetencji.

Dlatego też, Nasza firma dbając o wysoki standard świadczonych usług oraz adekwatność wiedzy i kompetencji do najnowszych metod i standardów uczestniczy od 20 lat w kursach, szkoleniach oraz konferencjach.

ZHS Chełm posiada certyfikat CEPA, który zaświadcza, że świadczone usługi przez nasz zakład, są zgodne z normą PN-EN 16636:2015


 

Nasze certyfikaty:

Nazwa Czas uzyskania
Kurs dla osób nabywających i stosujących środki ochrony roślin zaliczane do I i II klasy toksyczności dla ludzi Łódź, 1997 r.
Kurs dla osób związanych z wykonywaniem zabiegów w zakresie zwalczania szkodników żywności w magazynach i obiektach przetwórstwa rolno-spożywczego chemicznymi środkami ochrony roślin Łódź, 1997 r.
Kursu „Szkodniki drewna wyrobionego” Warszawa, 1998 r.
Uczestnictwo w konferencji „Dezynsekcja w Obiektach Lecznictwa” Warszawa, 2000 r.
Certyfikat ze specjalistycznego szkolenia z zakresu biologii, znaczenia epidemiologicznego oraz zwalczania stawonogów krwiopijnych Lublin, 2000 r.
Certyfikat ze specjalistycznego szkolenia w zakresie wdrażania systemu HACCP z uwzględnieniem zagadnień DDD Warszawa, 2000 r.
Certyfikat ze specjalistycznego szkolenia w zakresie biologii i zwalczania norników, myszy polnej, domowej, kretów i karczowników Warszawa, 2000 r.
Udział w seminarium nt. „Quickphos Seminar” Konin, 2001 r.
Certyfikat uczestnictwa w konferencji szkoleniowej „Aktualne problemy sanitarne w przemyśle żywnościowym - DDD w kontekście zagrożeń sanitarnych” Warszawa, 2001 r.
Świadectwo ukończenia kursu w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin oraz nabywania i stosowania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych dla ludzi. Skierniewice, 2002 r.
Certyfikat ze specjalistycznego szkolenia w zakresie „Dezynfekcja wody” Lublin, 2002 r.
Certyfikat ze specjalistycznego szkolenia w zakresie „Metody zamgławiania” Skierniewice, 2002 r
Certyfikat ze specjalistycznego szkolenia w zakresie „Dezynfekcja wody” Lublin, 2002 r.
Certyfikat ze specjalistycznego szkolenia w zakresie „Zastosowanie bromku metylu i innych fumigantów do odkażania gleby w szklarniach” Skierniewice, 2002 r.
Certyfikat ze specjalistycznego szkolenia w zakresie „Dezynfekcja wody” Lublin, 2002 r.
Certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia II-stopnia w zakresie Dezynfekcji wydany przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD Skierniewice, 2003 r.
Certyfikat uczestnictwa w sympozjum nt. „Rola DDD w zapewnieniu bezpiecznej żywności” Warszawa, 2004 r.
Zaświadczenie Nr WSSE / DNS-HŻ / II /7 /2004 „Systemy zapewnienia jakości żywności, rola DDD w zapewnieniu bezpiecznej żywności” Lublin, 2004 r.
Certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia II-stopnia w zakresie Dezynsekcji wydany przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD Warszawa, 2004 r.
Udział w seminarium nt. „DDD w zagrożeniach bioterrorystycznych” Warszawa, 2004 r.
Świadectwo uczestnictwa w seminarium „DDD w systemach jakości zapewniających bezpieczną żywność” Warszawa, 2004 r.
Certyfikat ukończenia szkolenia II-stopnia w zakresie Deratyzacji wydany przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD Warszawa, 2005 r.
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu „Szkodliwość ptaków i nietoperzy w obiektach” Warszawa, 2005 r.

Specjalista w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji ŚWIADECTWO Nr 002 z dnia 15.03.2005 wydane przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD

(Decyzją Walnego Zebrania w dniu 11.05.2017 r we Wrocławiu zdecydowano przedłużyć bezterminowo tytuł Specjalisty DDD.  )

/ PRZYZNANO /
15.03.2005
/ ODNOWIONO /
15.03.2010 / 22.05.2015

/ ODNOWIONO BEZTERMINOWO /

11.05.2017 - DECYZJA

Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu „Zadania ekip DDD w profilaktyce i zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków” Warszawa, 2005 r.
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu „Stawonogi wektorami i rezerwuarem chorób zakaźnych człowieka” Warszawa, 2006 r.
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Ptaki jako wektory i rezerwuar chorób zakaźnych” Warszawa, 2006 r.
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Produkty biobójcze – działanie, toksyczność i zagrożenia” Warszawa, 2006 r.
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia „Auditor wewnętrzny” wydane przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD Warszawa, 2006 r.
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w zakresie ochrony produktów przed szkodnikami Zamość, 2006 r.
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu ”Zagrożenia wynikające ze stosowania preparatów ddd. Ratownictwo medyczne Warszawa, 2006 r.
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” Warszawa, 2006 r.
Zaświadczenie Nr 100 szkolenia w zakresie: stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym oraz stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji Skierniewice, 2007 r.
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Komary, muszki i kuczmany – zagrożenia i zwalczanie” Kazimierz Dolny, 2007 r.
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Usługi DDD w aspekcie zagrożeń dla człowieka i otoczenia oraz wymagań norm ISO w zakresie zarządzania jakością i środowiskiem” Warszawa, 2008 r.
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Wszy, pchły, pluskwy, świerzbowce – diagnostyka, chorobotwórczość i zwalczanie” Lublin, 2008 r.
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Systemy jakości w produkcji żywności. Regulacje prawne dotyczące biocydów” Warszawa, 2009 r.
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Międzynarodowe i krajowe normy oraz standardy ochrony obiektów przed szkodnikami” Warszawa, 2010 r.
Zaświadczenie Nr 466 o ukończeniu szkolenia w zakresie: stosowania środków ochrony roślin metoda fumigacji Bork, 2010 r.
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Klasyfikacja i gospodarka odpadami chemicznymi” Warszawa, 2011 r.
Certyfikat uczestnictwa w seminarium „Przygotowanie obszaru zwalczania szkodników w zakładach spożywczych wdrażających standard (BRC Global Standard Ford) BRC FORD Isue 6” Warszawa, 2012 r.
Świadectwo ukończenia szkolenia wraz z egzaminem „Biolog terenowy – jego rola i cele działania” wydane przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD Spała, 2014 r.
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu „Dezynfekcja interwencyjna – likwidacja zagrożeń biologicznych” Toruń, 2015 r.
Zaświadczenie ukończenia szkolenia „Zasady certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 16636:2015 „Usługi ochrony przed szkodnikami – Wymagania i kompetencje” Spała, 2015 r.
Zaświadczenie ukończenia szkolenia „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu substancji i mieszanin chemicznych” Spała, 2015 r.
Zaświadczenie Nr 1112 o ukończeniu szkolenia w zakresie: stosowania środków ochrony roślin metoda fumigacji Ważne do dnia 14.12.2020 Ozorków, 2015 r.
Certyfikat ukończenia szkolenia „Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 6” Osieck, 2016 r.
ZHS Chełm posiada certyfikat CEPA

Wydany
28 października 2016 r.

Certyfikat BRC Nr 66/2019 ukończenia szkolenia "Zarządzanie organizmami szkodliwymi w zakładach przemysłu spożywczego BRC Wersja 8"

Osieck 01-02.03.2019

Organizator: KONSULTACJE ENTOMOLOGICZNE Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz.

Certyfikat CEPA dla Zakładu Higieny Sanitarnej Krzysztof Łusiak został przedłużony do 27 października 2022r.

 

 
Elektroniczny  monitoring aktywności szkodników i jego dokumentacja  
zorganizowany 06-07 grudzień 2019r.w Osiecku przez KONSULTACJE 
ENTOMOLOGICZNE Prof.dr hab.Stanislaw Ignatowicz Warszawa.

                                                                                   ZAŚWIADCZENIE

                                                                                   Krzysztof  Łusiak

                                                                         Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie

                                                                               uczestniczył w szkoleniu

WYMAGANIA NOWEGO WYDANIA NORMY IFS VER.7 oraz STANDARTU BRC FOOD, BRC PACKAGING MATERIALS, BR CP,

ISO 22000, FSSC 22000, GMP+Z OBSZARU OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI

 zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji w dniu 22 kwietnia 2021 r.

                                                                         Wykładowca

                                                            dr hab. inż. Justyna Górna