Mapa witryny

O nas

ZHS Chełm istnieje na rynku od 1997 r. i od początku swego istnienia zajmuje się opracowaniem i wdrażaniem programów profilaktyki sanitarnej oraz zwalczaniem i monitorowaniem zagrożeń sanitarnych w zakładach.

W zakresie swej działalności Nasza Firma świadczy usługi na rzecz podmiotów użyteczności publicznej, przedsiębiorstw prywatnych, sklepów oraz klientów indywidualnych. Wykonując usługi ZHS kieruje się profesjonalizmem, uczciwością i dbałością o dobro klienta, dlatego też w naszych działaniach wykorzystujemy europejski standard usług DDD oparty na normie PN-EN 16636:2015.

Jesteśmy jedyną Firmą z terenu powiatu chełmskiego, której właściciel posiada tytuł „Specjalisty w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji” nadany przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.

 

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Zakład Higieny Sanitarnej Krzysztof Łusiak, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem Regon:  110162944. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (TLS).

Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich użytkowników. Oznacza to, że jeśli wysłałeś zapytanie poprzez formularz kontaktowy to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP.

Dane osobowe przetwarzane są:

- zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

- zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

- w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

- w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

  • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli korzystałeś z formularza kontaktowego
  • Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.§3. Pliki cookies

Witryna zhs-chelm.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.