Mapa witryny

Deratyzacja, Dezynsekcja, Dezynfekcja, Dezodoryzacja

14/3/2018

W wielu dużych aglomeracjach widok szczura czy karalucha nie jest niczym zaskakującym. W Nowym Jorku i Paryżu od lat walczy się z plagami gryzoni i insektów. W polskich domach problem ten jest znacznie mniejszy, ale zdarza się, że trzeba zamówić dezynsekcję lub deratyzację. Szczególnie uciążliwe są myszy, które na terenie gospodarstw rolnych niszczą zbiory zbóż. Zwykła pułapka na gryzonie może okazać się niewystarczająca i wtedy potrzebny jest fachowiec z odpowiednim sprzętem. Takie pomieszczenie wymaga bowiem kompleksowej deratyzacji, aby kłopotliwe szkodniki nie powróciły. Dezodoryzacja potrzebna jest gdy dany budynek był zanieczyszczony lub długo nieużywany. Nieprzyjemny zapach stęchlizny lub pleśń uniemożliwiają zamieszkanie w takim miejscu bądź prowadzenie jakiejkolwiek działalności. Firm zajmujących się tępieniem szczurów, owadów czy zwalczaniem szkodników jest sporo. Zapotrzebowanie dotyczy zarówno mieszkań prywatnych, jak i budynków użytkowych w centrum miasta. Owady, np. szerszenie czy mrówki, bardzo często występują też na działkach poza miastami. Wypoczynek w takim miejscu nie będzie możliwy, dopóki owady nie znikną, do tego potrzebny jest zabieg dezynsekcji. Jeżeli szukasz obecnie firmy, która oferuje dezynfekcję, dezodoryzację, dezynsekcję lub deratyzację, świetnie trafiłeś. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie to Specjalista w branży dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja. 

https://zhs-chelm.pl/

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

System SSOP.

12/2/2018

System SSOP (Sanitation Standard Operating Procedures) jest programem zabiegów sanitarnych, których celem jest zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych produkcji żywności. Standardowe Sanitarne Procedury Operacyjne są jednym z instrumentów zapewnienia bezpieczeństwa produkcji żywności.
W skład SSOP wchodzą następujące elementy:
•    higieniczno - sanitarne procedury operacyjne;
•    odpowiedzialności pracowników;
•    działania kontrolne;
•    przedoperacyjne procedury sanitarne;
•    operacyjne procedury sanitarne;
•    konserwacja maszyn i urządzeń oraz wyposażenia;
•    działania naprawcze;
•    rejestracja działań i kontroli.
Wszystkie procedury w ramach SSOP muszą być przestrzegane w celu zapewnienia odpowiedniej higieny powierzchni wchodzących w kontakt z produktem.

W skład operacyjnych procedur sanitarnych można zaliczyć również zwalczanie szkodników oraz dezynfekcję powierzchni. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie jest Specjalistą w branży Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja, Dezodoryzacja.

https://zhs-chelm.pl/ 

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

Zintegrowany Łańcuch Kontroli

16/1/2018

Zintegrowany Łańcuch Kontroli w języku holenderskim Integralne Keten Beheersing (IKB), został zdefiniowany jako jednostka działalności, która obejmuje cały łańcuch produkcji i jego ogniwa w celu kontrolowania zespołu czynników określających jakość, włączając do nich i te, które wpływają na warunki pracy i środowisko.

Zakres działań Zintegrowanego Łańcucha Kontroli opiera się na:

komunikowaniu, które obejmuje wymianę informacji w sieci poprzez ułatwione zapisy istotnych danych: badań chemicznych i analiz bakteryjnych, wiek zwierząt, terminarz szczepień, itp.;
zapewnieniu dobrostanu zwierząt;
identyfikowalności, oznacza to, że ślady i drogi produktu muszą być organizowane przez odpowiednią jednostkę administracyjną w celu ułatwienia działań związanych z usuwaniem produktów niedostosowanych;
lekach weterynaryjnych, które muszą być nieustannie kontrolowane, a usługi weterynaryjne należy dostosować do Dobrej Praktyki Weterynaryjnej;
paszach, które muszą być kupowane tylko od firm stosujących w procesie produkcyjnym GMP;
nie stosowaniu zakazanych substancji w procesie produkcyjnym;
specyficznych działaniach higienicznych, uwzględniając rozmieszczenie i specyfikację działalności zakładu, jak również higienę osobistą oraz transport;
niezależnych auditach, które są prowadzone w celu sprawdzenia funkcjonowania wdrożonego systemu IKB;
sankcjach jakie grożą przedsiębiorstwom niestosującym się do wymagań IKB.

System IKB nie jest obligatoryjny, jednak przedsiębiorstwa chcąc zapewnić bezpieczeństwo i jakość zdrowotną produkowanych środków spożywczych, a przede wszystkim pozyskać klienta i odbiorców dla których ważne są te cechy, stosują zasady Zintegrowanego Łańcucha Kontroli.

W skład specyficznych działań higienicznych stosowanych przez poszczególne zakłady tworzące Zintegrowany Łańcuch Kontroli można zaliczyć również zwalczanie szkodników. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie jest Specjalistą w branży Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja, Dezodoryzacja.

https://zhs-chelm.pl/

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

Standard BRC.

11/12/2017

W 1998 r. w Wielkiej Brytanii stworzony został przez brytyjską organizację zrzeszającą kupców Standard BRC (ang. British Retail Consortium). Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi; stworzenie jednolitych wymagań dla wszystkich producentów żywności  i uczestników łańcucha żywnościowego, dostarczających swoje produkty do sieci handlowych. ustanowienie określonych zasad i stworzenie podstawy do certyfikacji przedsiębiorstw, dostarczających produkty do sieci handlowych, ujednolicenie reguł kwalifikowania dostawców i ograniczenie liczby audytów. Standard BRC integruje przepisy, zawarte w normach ISO 9000 i w systemie HACCP, wraz z GMP/GHP, definiując szczegółowe wymagania, które muszą zostać spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo i konieczny, powtarzalny poziom jakości produktu końcowego. Opracowane standardy w ramach tego narzędzia określają jednolite zasady postępowania, które umożliwiają uniknięcie powielania wymagań określonych przez różne normy i systemy.

Wymagania standardu BRC skupiają się na następujących obszarach:

opracowany i wdrożony system HACCP;
opracowany i udokumentowany System Zarządzania Jakością;
zapewnienie właściwego środowiska produkcji, co oznacza wdrożenie zasad GHP oraz GMP;
kontrola procesów (np: monitorowanie czasu, temperatury, nadzór nad sprzętem pomiarowym w strefach produkcyjnych i laboratoriach itp.);
kontrola produktów (np.: wymagania dotyczące opakowania produktu, terminu przydatności do spożycia, rotacji zapasów itp.);
wytyczne dotyczące personelu (np.: zasady higieny, procedury badań medycznych, odzież ochronna, szkolenia itp.).

Jednym ze składników zapewniających bezpieczeństwo i jakość produktów żywnościowych jest zwalczanie szkodników. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie jest Specjalistą w branży Deratyzacja, Dezynsekcja, Dezynfekcja, Dezodoryzacja.

https://zhs-chelm.pl/

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

Normy ISO.

13/11/2017

Od 2005 roku przedsiębiorstwa branży spożywczej mogą korzystać z nowej normy ISO 22000:2005 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego” (Food safety management systems – Requirements for an organization in the food chain). Została ona opublikowana przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny (ISO). Dla podmiotów działających na rynku krajowym, została opracowana przez Polski Komitet Normalizacyjny polska wersja PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu producentów żywności.

Celem międzynarodowego systemu ISO 22000 jest harmonizacja na poziomie globalnym wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności przedsiębiorstw znajdujących się w łańcuchu żywnościowym. Jest ona szczególnie pomocna dla podmiotów, które usiłują uzyskać spójny i zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Można zatem stwierdzić, że w normie ISO 22000 zintegrowano zasady systemu HACCP, a także etapy wdrażania systemu opracowane przez Komisję Kodeksu Żywnościowego z typowymi wymaganiami dla systemów zarządzania.

ISO 22000:2005 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu producentów żywności, która musi wykazać zdolność do nadzorowania zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności w celu zapewnienia, że żywność jest bezpieczna w czasie konsumpcji przez ludzi.
System ISO 22000 definiuje bezpieczeństwo żywności jako „koncepcję polegającą na tym, że żywność nie wyrządzi szkody konsumentowi, jeżeli jest przygotowywana i/lub spożywana zgodnie z zastosowaniem”. Norma ISO 22000 jest możliwa do zastosowania przez wszystkie organizacje bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w łańcuchu żywnościowym tj.: producentów żywności, pasz, zbóż, dodatków do żywności, rolników, firm gastronomicznych, transportowych i dystrybucyjnych itp.

Międzynarodowym narzędziem poprawy jakości są systemy ISO 9001:2000 i ISO 9001:2008. System ISO 9001:2000 funkcjonował na rynku do 2010 roku, po czym zastąpiła ten system nowa norma ISO 9001:2008. Norma z serii ISO 9001 stanowi podstawę do opracowywania systemów zarządzania i sterowania jakością. Nie jest ona specyficznie skierowana na produkcję i bezpieczeństwo żywności, lecz stosowana w odniesieniu do obsługi i produkcji ogółu dóbr materialnych. Przyjęcie i wdrożenie normy ISO wymaga zdefiniowania i wdrożenia przez podmiot własnych wysokich standardów jakościowych. Aby spełnić wymagania normy ISO 9001, należy precyzyjnie opisać i udokumentować przebieg oraz wzajemne powiązania między wszystkimi procesami zachodzącymi w zakładzie. Istotna jest orientacja na klienta oraz badanie zadowolenia klienta.

Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie, który jest Specjalistą w branży Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Dezodoryzacja, przystosowuje swój program zwalczania szkodników do norm obowiązujących w danym zakładzie.

https://zhs-chelm.pl/ 

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/