Mapa witryny

Zarządzanie organizmami szkodliwymi w zakładach przemysłu spożywczego BRC Wersja 8.

2/6/2019 | Komentarze: 2

 W dniach 01-02 marca 2019 r. odbyło się szkolenie w Osiecku na temat  „ZARZĄDZANIE ORGANIZMAMI SZKODLIWYMI W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO. BRC wersja 8” przeprowadzone przez profesora Stanisława Ignatowicza.
              
                               PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe wymagania sanitarno-higieniczne w zakładzie przemysłu spożywczego
2. Zarządzanie organizmami szkodliwymi
3. Standard BRC a zarządzanie organizmami szkodliwymi: Wersja 8 obowiązująca od 2019 r.
   IFS wersja 6
4. Postępowanie technika ddd zgodnie  z normą  PN-en 16636 przy wykonywaniu usługi w zakładzie    przemysłu spożywczego: zarządzanie populacją ‘moli spożywczych’.
5. Karaczany w zakładzie przemysłu spożywczego
6. Jak przygotować się do audytu YUM!
7. Oddalanie ptaków występujących na zewnątrz obiektów
8. Usuwanie ptaków z pomieszczeń. Usuwanie odchodów ptasich
9. Rozwiązywanie problemu z ptakami – wyłapywanie gołębi miejskich i wróbli za pomocą pułapek

Wymagania standardów BRC & IFS są do siebie zbliżone, ponieważ powstały w tym samym celu – zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla dostawców sieciowych oraz marek własnych. Różnice dotyczą formy sformułowania wymagań, a także sposobu oceny końcowej producenta. Dla firm wdrażających system zapewniania bezpieczeństwa żywności i starających się o certyfikat systemu podstawowym kryterium wyboru jest miejsce, gdzie będzie dostarczany produkt. Wdrożenie systemu BRC w przypadku, gdy posiada się wdrożony system IFS (i odwrotnie) nie stanowi dużego problemu, gdyż pomimo innej struktury norm, wymagania są podobne i wdrożenie kolejnego systemu nie stanowi dużej trudności.

BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY
BRC Food jest branżowym standardem technicznym, który określa wymagania dla firm w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w procesie produkcji, pakowania, przechowywania i dystrybucji żywności dla sieci handlowych.

Pierwotnie opracowany przez British Retail Consortium, standard stosowany jest na całym świecie wśród sprzedawców detalicznych i markowych producentów w UE, Ameryce Północnej.

Od 01 sierpnia 2018 r. pojawiło się wydanie 8, które obowiązuje od 01 lutego 2019r.

Standard BRC (Bezpieczeństwo żywności, wydanie 8) zawiera szereg wymagań „podstawowych”, które są kluczowe dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności. Jednocześnie są to wymagania, bez wdrożenia których nie jest możliwe uzyskanie certyfikatu. Dwanaście wymagań fundamentalnych w wersji 8 standardu pokrywa się z wymaganiami fundamentalnymi w wersji 7. Różnice dotyczą specyficznych obszarów. Do wymagań tych zalicza się:

1. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie

2. Plan bezpieczeństwa żywności – HACCP

3. Audity wewnętrzne

4. Zarządzanie dostawcami surowców i opakowań

5. Działania korygujące i zapobiegawcze

6. Identyfikowalność

7. Układ, przepływ produktu i segregacja

8. Utrzymanie higieny i porządku

9. Nadzorowanie alergenów

10. Kontrola operacji

11. Etykietowanie i kontrola opakowań

12. Szkolenia: postępowanie z surowcami, przygotowanie, obróbka, pakowanie i obszary magazynowe.

Najistotniejsze z punktu widzenia BRC są procesy produkcyjne oraz procesy bezpośrednio z nimi powiązane, takie jak: magazynowanie, wysyłka, procesy związane z zapewnieniem i kontrolą jakości (w tym procesy w obszarze laboratoryjnym), utrzymanie infrastruktury, a przez to również porządku i higieny. Podejście to przejawia się także w wymaganiach stawianych auditorom, których głównym zadaniem jest weryfikacja praktyczna wdrożenia procesów oraz dobrych praktyk produkcyjnych (wizyta w obszarach operacyjnych musi rozpocząć się w przeciągu 30 min od rozpoczęcia audytu oraz min 50% czasu audytu musi być poświęcone na weryfikację właśnie w tych obszarach: rozmowy, obserwacje, w tym przykładowo zmiany produktu na linii produkcyjnej, przegląd dokumentacji).

Dwanaście wymagań fundamentalnych w wersji 8 standardu pokrywa się z wymaganiami fundamentalnymi w wersji 7. Różnice dotyczą specyficznych obszarów, które opisane zostały poniżej.

1. Kultura bezpieczeństwa i jakości żywności

Kluczowe tutaj jest opracowanie i utrzymywanie planu rozwoju i ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa i jakości żywności. Pytanie, które należy sobie zadać w tym kontekście: „Co się dzieje, gdy nikt nie obserwuje procesów?” Nowym wymaganiem jest także posiadanie poufnego systemu zgłaszania problemów związanych z bezpieczeństwem i jakością żywności.

2. Niezgodności

Nacisk kładzie się na przeprowadzenie analizy mającej na celu identyfikację prawdziwej przyczyny zaistniałej sytuacji niezgodnej („root cause analysis”) i określenie działań, których wdrożenie wyeliminuje pojawienie się danej sytuacji w przyszłości. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy obserwowany jest negatywny trend dla danego rodzaju niezgodności (podkreślono to również w odniesieniu do wyników badań laboratoryjnych).

3. Dokumentacja

Dodano wymagania posiadania udokumentowanej procedury opisującej proces identyfikowalności, podkreślono również konieczność przeprowadzenia walidacji instrukcji przygotowania, jeżeli takie są dołączone do produktu („cooking instruction”).

4. Infrastruktura / sprzęt

Uwzględniono wymaganie dla podwyższonych chodników znajdujących się nad lub w pobliżu linii produkcyjnych („elavated walkways”). Dodano wymaganie odnośnie konieczności posiadania procedury wskazującej sposób postępowania przy użyciu i testowaniu wag automatycznych stosowanych na liniach produkcyjnych.

5. Szkolenia

Pokreślono, iż wszystkie osoby pracujące w procesie związanym z etykietowaniem i pakowaniem produktu powinny zostać przeszkolone z obowiązujących zasad, sposobu postępowania w procesie. Dotyczy to zarówno pracowników stałych jak i tymczasowych.

6. Strefy produkcyjne

Doprecyzowano wymagania w zakresie poszczególnych stref produkcyjnych, przykładowo, określono zakres wymagań dla stref otwartych i stref produkcji produktów gotowych do spożycia w odniesieniu do konieczności posiadania programu monitorowania środowiska.

7. Zebrano wymagania odnoszące się do produktów będących przedmiotem handlu w jednym rozdziale standardu

Zmiany wprowadzone w najnowszej wersji standardu BRC niewątpliwie odzwierciedlają to, co dzieje się i jest poddawane dyskusji w branży spożywczej. Spośród wszystkich wymienionych obszarów budowanie kultury bezpieczeństwa żywności to zadanie najtrudniejsze ale i najważniejsze dla każdego przedsiębiorstwa w branży. To realizacja tego właśnie zadania może uchronić organizację przed wieloma pojawiającymi się obecnie zagrożeniami.

 

Pluskwy - uciążliwy współlokator.

29/1/2019 | Komentarze: 1

Pluskwa znana też jako wesz ścienna lub mahoniowy tępak to niewielki, ale sprawiający wiele problemów owad. Żywi się krwią zwierząt w tym między innymi człowieka. To właśnie człowiek pomaga pluskwom zasiedlać nowe miejsca. Przenosimy je w bagażach do hoteli po których z łatwością się roznoszą. W naszych domach zasiedlają tapicerowane meble, szczeliny, zasłony, i żaluzje. Można je też znaleźć pod tapetami, w łóżkach, materacach i we wszystkich miejscach, które są trudno dostępne lub brudne. Jeszcze niedawno wydawało się, że niemalże zupełnie wypleniliśmy pluskwy, ale ostatnie lata to ich spektakularny powrót. Pluskwy piją krew raz na kilka dni, ale potrafią miesiącami żyć bez jedzenia dzięki hibernacji w którą zapadają, gdy nie mogą znaleźć żywicieli.

Pluskwy - jak wyglądają?

Dorosłe pluskwy są czerwono-brązowymi, owalnymi, bezskrzydłymi owadami, o długości około 5-7 mm. Dorosłe osobniki, które nie odżywiały się przez jakiś czas są koloru blado żółto-brązowego, ale po pełnym pobraniu krwi, przybierają ciemniejszą, mahoniowo-brązową barwę. Dorosła pluskwa ma charakterystyczny wygląd - przypomina rozmiarem, kształtem i kolorem pestkę jabłka.
Pluskwa ma trzy pary cienkich, ale dobrze rozwiniętych odnóży, wyposażonych w pazurki umożliwiające skuteczne przyczepienie się do gospodarza w czasie karmienia. Głowa jest krótka i szeroka, z parą dużych, złożonych oczu oraz parą dobrze widocznych 4-segmentowych czułek. Samice pluskwy produkują zazwyczaj od 2 do 3 jaj dziennie. Żyją kilka miesięcy, w  związku z tym każdy samica w ciągu  swojego życia składa około 400-500 jaj. Jaja są koloru kremowego, lekko zagięte i mają około 1 mm długości. Jaja są zwykle składane w szparach, w obrębie ciemnych miejsc. Czas trwania poszczególnych stadiów rozwojowych w znacznym stopniu zależy od dostępności pożywienia, temperatury i wilgotności względnej.
Pluskwy - skąd się biorą?
Największym mitem jest to, że pluskwy biorą się z brudu. To nieprawda! Brud nie zwabia pluskiew, ale regularne sprzątanie i usuwanie niepotrzebnych przedmiotów pomoże je szybciej  zauważyć i skuteczniej się ich pozbyć.
Możliwe źródła pluskiew:
hotele (nawet 5-gwiazdkowe), hostele, schroniska, akademiki, biura, szpitale
używane meble (zwłaszcza te wzięte z pod śmietnika pod blokiem)
transport mebli nowych z używanymi
komunikacja miejska (tramwaje, autobusy), pociągi i inne środki transportu zbiorowego
kino, teatr, muzea
goście, którzy zmagają się z pluskwami w swoim mieszkaniu
Gdy pluskwy znajdą się już w mieszkaniu, mogą przemieszczać się pomiędzy pokojami lub przedostać się do innego mieszkania poprzez niewielkie pęknięcia lub otwory w ścianach lub na sufitach bądź pod drzwiami.

Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie https://zhs-chelm.pl/  jest Specjalistą w branży Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja, Dezodoryzacja.

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html 

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

 

 

 

Dezynsekcja.

19/10/2018 | Komentarze: 6

Dezynsekcja z angielskiego Disinsected jest to tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych jak: muchy, komary, pchły, wszy, pluskwy i karaluchy), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych. W szerszym znaczeniu niszczenie stawonogów w ogóle.

Dezynsekcję można wykonać przez zastosowanie środków fizycznych (para, ogień, gorące powietrze, promieniowanie ultrafioletowe, gaz, szron), mechanicznych (wyłapywanie, trzepanie, oczyszczanie), chemicznych (środki owadobójcze) i biologicznych (zwalczanie za pomocą innych organizmów żywych np. nicieni).

W zabiegu dezynsekcji najczęściej stosuje się przynajmniej dwie metody zwalczania owadów, co nazywa się „integrowaną metodą zwalczania szkodników” (IPM). W zgodzie z ekologią, metody chemiczne często są zastępowane lub uzupełniane przez metody mechaniczne, fizyczne lub biologiczne. Przykładem integrowanej metody zwalczania szkodników może być połączenie metody mechanicznej (odkurzanie, oczyszczanie podłóg, uszczelnianie obiektu np. szpary, otwory w ścianach) oraz metody fizycznej (okrycie obiektu folią i wykonanie dezynsekcji termicznej - "ugotowanie" owadów). Na koniec wraca się do metody mechanicznej, która tym razem polega np. na rozłożeniu specjalnych pułapek z atraktantem (czyli substancją wabiącą owady biegające).

Zabiegi zgodne z ekologią nie zawsze są w 100 procentach skuteczne i potrzebne jest wykonanie zabiegu metodą chemiczną którą powinien wykonać wyspecjalizowany zakład.

Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie jest specjalistą w branży DDD.

https://zhs-chelm.pl/

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

Szury

14/8/2018 | Komentarze: 11

Epidemia dżumy w 14 wieku naszej ery została zapoczątkowana przez szczury które są roznosicielami zarazków. Szacuje się że podczas epidemii poniosło śmierć od 30 do 60 procent populacji ludności w europie. W dzisiejszych czasach szczury też są wszędzie chociaż na co dzień ich nie widzimy. Nierzadkie są przypadki pogryzienia ludzi przez szczury. Jednym z ciekawszych przypadków był przypadek pogryzienia przez szczura mieszkanki Nowego Jorku podczas załatwiania potrzeby fizjologicznej. Sytuacja miała miejsce w łazience znajdującej się na czwartym piętrze kamienicy. Szczury mogą dostać się do naszych mieszkań rurami kanalizacyjnymi.  Wysoka rozrodczość i zdolność przetrwania czynią ich najdoskonalszymi zwierzętami na ziemi. Gryzonie używają pięciu zmysłów z czego dotyk jest najlepiej rozwinięty, pomagając im orientować się w ciemności. Zarówno szczury jak i myszy są roznosicielami wielu groźnych chorób i dlatego zwalczanie ich jest konieczne. Dlatego deratyzacja jest kluczowa. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie który jest Specjalistą w branży Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja może pomóc w ich zwalczaniu.

https://zhs-chelm.pl/ 

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

 

 

Opaska lepowa.

11/6/2018 | Komentarze: 11

Opaska lepowa jest to owadobójcza taśma na rolce i służy do wyłapywania latających owadów w tym również szrotówka kasztanowcowiaczka. Do bardziej znanych należą opaski koloru żółtego i niebieskiego.
Taśma koloru żółtego pokryta jest nieschnącym klejem i służy jako opaska lepna umieszczana wokół pnia drzewa. Do powierzchni lepnej przyklejają się wszystkie owady, które wędrują lub siadają na pniu drzewa. Aby opaski lepowe lepiej spełniały zamierzony efekt należy umieścić na nich feromon wabiący samce konkretnego owada. Efekt odławiania samców motyli jest najlepszy w czasie rujki dlatego należy regularnie wymieniać feromony których czas działania wynosi od 4 do 6 tygodni. W celu uzyskania dłuższego działania feromonu należy umieścić go w specjalnym koszyczku lub można też zamiast opaski zastosować pułapkę lepową typu delta która zawiera wymienne lepy i w kórych przyklejony feromon działa dłużej niż ten umieszczony na opasce lepnej.
Opaski lepowe najlepiej zakładać w drugiej połowie kwietnia, ale ponieważ są 3 lub nieraz 4 wyloty, można je założyć nawet w lipcu i sierpniu. Jedyną rzeczą, o której nie wolno zapomnieć, to zdjąć opaskę najpóźniej w listopadzie, żeby nie doszło do rozwoju grzyba na pniu pod opaską w okresie zimy. Nie zdjęta opaska bardziej zaszkodzi wówczas drzewu niż sam szrotówek.
Jeżeli chodzi o szerokość opaski to nie ma konkretnej wykładni na ten temat.
Sklep Tedan opierając sie na swoich doświadczeniach w roku 2017 podaje że optymalna szerokość opaski wynosi 30 cm.
Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin w latach 2003-2005 przeprowadził badanie „Porównanie skuteczności poszczególnych metod stosowanych w zwalczaniu szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie miasta Lublin”
We wnioskach końcowych podaje:
1.Tylko połączenie różnych metod ochrony kasztanowca daje właściwe efekty. 
2.Podstawą walki ze szrotówkiem jest dokładne, najlepiej kilkakrotne zgrabienie liści i ich spalenie. 
3.Im szersza opaska lepowa tym lepsze efekty ochrony drzewa. 
4.Stosowanie ochrony kasztanowców powoduje przedłużenie stanu zielonych liści do 4 – 6 tygodni.

Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie który jest Specjalistą w dziedzinie Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Dezodoryzacja, może pomóc w leczeniu drzew kasztanowców.

https://zhs-chelm.pl/

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/