Mapa witryny

Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka.

6/5/2018 | Komentarze: 8

                                                 Filmy instruktażowe sklepu TEDAN.

 

Szrotówek kasztanowcowiaczek.

10/4/2018 | Komentarze: 14

Kasztanowiec zwyczajny, z powodu podobieństwa owoców do orzechów kasztana jadalnego często nazywany mylnie „kasztanem”, został rozpowszechniony w Europie w XVI-XVII wieku jako drzewo ozdobne. Spośród znanych 25 gatunków kasztanowców jeden występuje w Europie. Kasztanowce sadzone są głównie w parkach i wzdłuż dróg, a niekiedy – ze względu na nasiona stanowiące cenny pokarm dla zwierzyny, zwłaszcza dla saren i jeleni – również w lasach. Młode owoce wykorzystuje się w farmacji jako składnik leków stosowanych w chorobach układu krwionośnego. Główną przyczyną popularności kasztanowców są ich walory dekoracyjne: mają one okazałe korony, duże, intensywnie zielone liście, oryginalne owoce oraz charakterystyczne kwiaty, będące symbolem wiosny.
W 1984 r. w Macedonii w pobliżu jeziora Ohryd na kasztanowcu zwyczajnym stwierdzono występowanie nieznanego wcześniej gatunku owada, któremu nadano nazwę Cameraria ohridella. Nie przypuszczano wówczas, że w ciągu kilkunastu lat mały, około 5-milimetrowy motylek  opanuje całą Europę, powszechnie powodując przedwczesne brunatnienie i zasychanie liści kasztanowców. Szybkość ekspansji nowego gatunku i brak wrogów naturalnych, mogących zredukować jego liczebnośc, wpływają na jego niepokojący wzrost populacji.
W Polsce Cameraria ohridella, po raz pierwszy zaobserwowana w 1998 r. w okolicach Wrocławia, otrzymała nazwę szrotówek kasztanowcowiaczek. Szkodnik obecnie występuje na terenie całej Polski. Jego liczebność wzrasta szybko z roku na rok m.in. z powodu niewielkiej aktywności parazytoidów i drapieżców, znacznej odporności na niskie temperatury oraz występowania 3 pokoleń w ciągu sezonu wegetacyjnego. Główną przyczyną szybkiego rozprzestrzeniania się owadów jest anemochoria, czyli zdolność unoszenia się z wiatrem na odległość wielu kilomerów. Występuje on również na liściach jaworu Acer pseudoplatanus oraz żeruje na klonie Acer platanoides, toteż w przyszłości gatunek ten może stanowić zagrożenie również dla ekosystemów leśnych.
Szrotówek kasztanowcowiaczek zimuje w stadium poczwarki w opadłych liściach. W końcu kwietnia i w maju z poczwarek wylęga się pierwsze pokolenie motyli, po czym odbywa sie rójka na pniach zasiedlonych kasztanowców. Druga rójka z reguły ma miejsce na przełomie czerwca i lipca, a trzecia w sierpniu i wrześniu. Samica szrotówka kasztanowcowiaczka składa przeciętnie 20-40 jaj na górnej stronie liścia. Wylęgające się gąsienice wgryzają się w głąb blaszki liściowej i żerują w miękiszu palisadowym . Żerowiska w kształcie podłużnych, żółtawych lub brązowawych plam osiągają długość 3–4 cm. Rozwój owada, obejmujący oprócz poczwarki i motyla 5 stadiów larwalnych, jest szybki i zależnie od warunków termicznych trwa od 6 do 10 tygodni. Zimować mogą poczwarki zarówno pierwszego, jak i następnych pokoleń.
Stosowane obecnie metody ochrony kasztanowców przed szrotówkiem dzielą się na mechaniczne i chemiczne. Umożliwiają one redukcję liczebności owadów w stopniu zapobiegającym przedwczesnemu zasychaniu i opadowi liści, nie gwarantują jednak długotrwałej eliminacji szkodnika i w zasadzie zabiegi ochronne muszą być wykonywane co roku.
                             Mechaniczne zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka.
Prostym i efektywnym sposobem redukcji liczebności szrotówka jest grabienie i niszczenie lub kompostowanie liści opadłych wraz poczwarkami. W pewnych przypadkach metoda ta może okazać się nieskuteczna z powodu trudności w usunięciu wszystkich opadłych liści, jeżeli część z nich znajduje się w miejscach niedostępnych do grabienia (obecność roślin okrywowych, zakrzewienia, zachwaszczenie, żywopłoty itp). Drugą istotną wadą zabiegu niszczenia poczwarek w liściach jest fakt, że usuwając i utylizując corocznie opadające liście, systematycznie ograniczamy naturalny opór środowiska, niszcząc wraz ze szkodnikami również parazytoidy, które rozwijają się w larwach i poczwarkach.
Motyle, rojąc się trzykrotnie w ciągu roku, przesiadują gromadnie na pniach drzew. Zjawisko to stwarza możliwość niszczenia postaci doskonałych szrotówka bezpośrednio na pniach kasztanowców. Tanim i skutecznym sposobem może być zastosowanie w okresie rójki opasek lepowych obejmujących znaczną powierzchnię pnia. Badania prowadzone w Zakładzie Gospodarki Leśnej Regionów Górskich Instytutu Badawczego Leśnictwa wskazują, że pułapki lepowe założone na pniach drzew w połowie kwietnia, przed wylotem motyli z poczwarek zimujących w opadłych liściach, pozwalają zmniejszyć liczebność pierwszej, wiosennej generacji gąsienic i znacząco wpływają na ograniczenie liczebności szkodnika w następnych pokoleniach.
Oprócz wspomnianych opasek lepowych stosujemy również pułapki feromonowe, mogą to być na przykład Pułapki Feromonowe Typu Delta.
Pułapka lepna delta z feromonem jest tanią i prostą pułapką do wyłapywania i monitorowania motyli szrotówka kasztanowcowiaczka lub innych szkodników drzew owocowych takich jak owocówka jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka.
Pułapka służy do samodzielnego powieszenia w dolnej koronie drzewa za pomocą dołączonego do zestawu drucianego wieszaka. Pułapkę można umieścić już od połowy kwietnia a najlepiej w momencie pojawienia się wegetacji drzewa. Pułapki powinny wisieć na drzewie aż do jesieni. Kontrola pułapek umożliwia stwierdzenie pierwszego wylotu motyli szrotówka i umożliwia podjęcie decyzji o ewentualnym założeniu opaski lepnej na drzewie lub oprysku pnia drzewa środkiem pyretroidowym.
Pułapki należy umieszczać w dolnej koronie drzewa lub na najniższych gałęziach. Stosować od 1 do 3 pułapek na drzewo w zależności od wielkości korony.
Po uformowaniu pułapki w kształt trapezu i zgięciu bocznych osłon należy wsunąć do pułapki dołączony do zestawu lep. Pułapka zawiera 8 lepów (4 podwójnie sklejone lepy). Należy wyjąć jeden z podwójnych wkładów i rozdzielić je. Jeden z nich położyć na podłodze pułapki warstwą klejąca do góry. Drugi wkład należy złożyć na pół warstwę klejącą do siebie i wykorzystać go później zastępując nim zużyty już wkład. Przymocować pułapkę do gałęzi drzewa za pomocą wystającego z pułapki drucianego wieszaka. W pułapce feromonowej powinien być umieszczony dyspenser feromonowy na szrotówka. Jest to środek feromonowy do wabienia szrotówka kasztanowcowiaczka do pułapek typu delta, pułapek lejkowych lub do przyklejania na opasce lepnej w celu zwiększenia skuteczności opaski. Jest to substancja biologicznie czynna, która zwabia tylko i wyłącznie samce motyli szrotówka kasztanowcowiaczka.
Dyspenser należy wyjąć z opakowania i umieścić w pułapce typu delta lub lejkowej.
Jeśli feromon przyklejamy do opaski lepnej to najlepiej jest zastosować 1 feromon co 100cm obwodu pnia drzewa. Feromon najkorzystniej jest umieszczać w specjalnych koszyczkach, które mocujemy do opaski lepnej. W ten sposób zwiększa się działanie feromonu. 
Regularnie należy wymieniać feromon wabiący który działa w warunkach naturalnych od 4 do 6 tygodni. W czasie wymiany feromonu należy wymieniać w pułapce lep lub jeśli jest on zapełniony owadami. Jest to wystarczający czas do odłowienia 1 pokolenia motyli szrotówka.
I założenie feromonu od 18 kwietnia do 31 maja
Po raz drugi nasze pułapki powinniśmy uzbroić w feromon od połowy czerwca i stosować do końca lipca.
II założenie feromonu od 18 czerwca do 31 lipca
Po raz trzeci wykładamy feromony od pierwszej połowy sierpnia i stosować do drugiej połowy września.
III założenie feromonu od 10 sierpnia do 24 września
W cieplejszych częściach Europy oraz w niektórych rejonach Polski czasem jest czwarte pokolenie październikowe, które zimuje w kokonach i zapada w stan diapauzy.
IV założenie feromonu (sporadycznie) przy bardzo ciepłym  lecie i jesieni.
Pułapki służą do odłowu samców szrotówka kasztanowcowiaczka. Motyle są wabione do pułapek, umieszczonym w nich feromonem płciowym samicy. Zapewnia to dużą selektywność metody, a więc w pułapkach prawie nie giną inne gatunki owadów, jak to ma miejsce w przypadku owijania pni opaskami lepowymi. Metoda jest nieinwazyjna, w odróżnieniu od dość powszechnie stosowanej wcześniej metody nawiercania pni i wstrzykiwania insektycydu, która powodowała zamieranie tkanek drzewa wokół otworów.
                         Chemiczna ochrona kasztanowców.
Najbardziej znaną metodą chemiczną są iniekcje do pnia, czyli endoterapia potocznie zwana szczepieniami. Polega ona na wprowadzaniu do tkanek przewodzących drzew różnych substancji o właściwościach pestycydu - owadobójczych i grzybobójczych. Preparat rozchodzi się wewnątrz drzewa i dochodzi do liści, które stają się niejadalne dla gąsienic szrotówka. "Przedostaje się do liści naczyniami transportującymi wodę. Gdy larwa zje miąższ liścia zawierającego preparat, przestaje żerować. Ginie z głodu, nie w wyniku działania środka". Dodatkową zaletą iniekcji jest jej wybiórczość - preparat działa tylko na szrotówka - a także ochrona drzew przed czekoladową plamistością liści powodowaną przez grzyb Guignardia aesculi. Ujemną stroną iniekcji do pni jest zbyt duża liczba nawiertów o znacznej średnicy i reakcje drzew świadczące o tym, że nawiercanie pni może mieć niepożądane skutki uboczne.
Skuteczną metodą ochrony liści kasztanowców przed uszkodzeniami jest opryskiwanie koron drzew środkami owadobójczymi z grupy inhibitorów syntezy chityny.Najczęściej stosuje się różne formulacje Dimilinu.
Wybór metody ochrony drzewa powinien być uzależniony od jego stanu i pory roku. Jeśli kasztanowiec jest w w miarę dobrym stanie - nie traci wszystkich liści i owocuje, pielęgnujmy go, dokładnie usuwajmy liście i zawieśmy pułapkę feromonową. Jeśli natomiast  stan drzewa z roku na rok się pogarsza - liście opadają już  w lipcu i nie widać śladu owoców, dopiero wtedy sięgnijmy po chemię.
 
Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie który jest Specjalistą w dziedzinie Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Dezodoryzacja, może pomóc w leczeniu drzew kasztanowców.

https://zhs-chelm.pl/

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

Deratyzacja, Dezynsekcja, Dezynfekcja, Dezodoryzacja

14/3/2018

W wielu dużych aglomeracjach widok szczura czy karalucha nie jest niczym zaskakującym. W Nowym Jorku i Paryżu od lat walczy się z plagami gryzoni i insektów. W polskich domach problem ten jest znacznie mniejszy, ale zdarza się, że trzeba zamówić dezynsekcję lub deratyzację. Szczególnie uciążliwe są myszy, które na terenie gospodarstw rolnych niszczą zbiory zbóż. Zwykła pułapka na gryzonie może okazać się niewystarczająca i wtedy potrzebny jest fachowiec z odpowiednim sprzętem. Takie pomieszczenie wymaga bowiem kompleksowej deratyzacji, aby kłopotliwe szkodniki nie powróciły. Dezodoryzacja potrzebna jest gdy dany budynek był zanieczyszczony lub długo nieużywany. Nieprzyjemny zapach stęchlizny lub pleśń uniemożliwiają zamieszkanie w takim miejscu bądź prowadzenie jakiejkolwiek działalności. Firm zajmujących się tępieniem szczurów, owadów czy zwalczaniem szkodników jest sporo. Zapotrzebowanie dotyczy zarówno mieszkań prywatnych, jak i budynków użytkowych w centrum miasta. Owady, np. szerszenie czy mrówki, bardzo często występują też na działkach poza miastami. Wypoczynek w takim miejscu nie będzie możliwy, dopóki owady nie znikną, do tego potrzebny jest zabieg dezynsekcji. Jeżeli szukasz obecnie firmy, która oferuje dezynfekcję, dezodoryzację, dezynsekcję lub deratyzację, świetnie trafiłeś. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie to Specjalista w branży dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja. 

https://zhs-chelm.pl/

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

System SSOP.

12/2/2018 | Komentarze: 3

System SSOP (Sanitation Standard Operating Procedures) jest programem zabiegów sanitarnych, których celem jest zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych produkcji żywności. Standardowe Sanitarne Procedury Operacyjne są jednym z instrumentów zapewnienia bezpieczeństwa produkcji żywności.
W skład SSOP wchodzą następujące elementy:
•    higieniczno - sanitarne procedury operacyjne;
•    odpowiedzialności pracowników;
•    działania kontrolne;
•    przedoperacyjne procedury sanitarne;
•    operacyjne procedury sanitarne;
•    konserwacja maszyn i urządzeń oraz wyposażenia;
•    działania naprawcze;
•    rejestracja działań i kontroli.
Wszystkie procedury w ramach SSOP muszą być przestrzegane w celu zapewnienia odpowiedniej higieny powierzchni wchodzących w kontakt z produktem.

W skład operacyjnych procedur sanitarnych można zaliczyć również zwalczanie szkodników oraz dezynfekcję powierzchni. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie jest Specjalistą w branży Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja, Dezodoryzacja.

https://zhs-chelm.pl/ 

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

Zintegrowany Łańcuch Kontroli

16/1/2018 | Komentarze: 1

Zintegrowany Łańcuch Kontroli w języku holenderskim Integralne Keten Beheersing (IKB), został zdefiniowany jako jednostka działalności, która obejmuje cały łańcuch produkcji i jego ogniwa w celu kontrolowania zespołu czynników określających jakość, włączając do nich i te, które wpływają na warunki pracy i środowisko.

Zakres działań Zintegrowanego Łańcucha Kontroli opiera się na:

komunikowaniu, które obejmuje wymianę informacji w sieci poprzez ułatwione zapisy istotnych danych: badań chemicznych i analiz bakteryjnych, wiek zwierząt, terminarz szczepień, itp.;
zapewnieniu dobrostanu zwierząt;
identyfikowalności, oznacza to, że ślady i drogi produktu muszą być organizowane przez odpowiednią jednostkę administracyjną w celu ułatwienia działań związanych z usuwaniem produktów niedostosowanych;
lekach weterynaryjnych, które muszą być nieustannie kontrolowane, a usługi weterynaryjne należy dostosować do Dobrej Praktyki Weterynaryjnej;
paszach, które muszą być kupowane tylko od firm stosujących w procesie produkcyjnym GMP;
nie stosowaniu zakazanych substancji w procesie produkcyjnym;
specyficznych działaniach higienicznych, uwzględniając rozmieszczenie i specyfikację działalności zakładu, jak również higienę osobistą oraz transport;
niezależnych auditach, które są prowadzone w celu sprawdzenia funkcjonowania wdrożonego systemu IKB;
sankcjach jakie grożą przedsiębiorstwom niestosującym się do wymagań IKB.

System IKB nie jest obligatoryjny, jednak przedsiębiorstwa chcąc zapewnić bezpieczeństwo i jakość zdrowotną produkowanych środków spożywczych, a przede wszystkim pozyskać klienta i odbiorców dla których ważne są te cechy, stosują zasady Zintegrowanego Łańcucha Kontroli.

W skład specyficznych działań higienicznych stosowanych przez poszczególne zakłady tworzące Zintegrowany Łańcuch Kontroli można zaliczyć również zwalczanie szkodników. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie jest Specjalistą w branży Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja, Dezodoryzacja.

https://zhs-chelm.pl/

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/