Mapa witryny

Zintegrowany Łańcuch Kontroli

16/1/2018

Zintegrowany Łańcuch Kontroli w języku holenderskim Integralne Keten Beheersing (IKB), został zdefiniowany jako jednostka działalności, która obejmuje cały łańcuch produkcji i jego ogniwa w celu kontrolowania zespołu czynników określających jakość, włączając do nich i te, które wpływają na warunki pracy i środowisko.

Zakres działań Zintegrowanego Łańcucha Kontroli opiera się na:

komunikowaniu, które obejmuje wymianę informacji w sieci poprzez ułatwione zapisy istotnych danych: badań chemicznych i analiz bakteryjnych, wiek zwierząt, terminarz szczepień, itp.;
zapewnieniu dobrostanu zwierząt;
identyfikowalności, oznacza to, że ślady i drogi produktu muszą być organizowane przez odpowiednią jednostkę administracyjną w celu ułatwienia działań związanych z usuwaniem produktów niedostosowanych;
lekach weterynaryjnych, które muszą być nieustannie kontrolowane, a usługi weterynaryjne należy dostosować do Dobrej Praktyki Weterynaryjnej;
paszach, które muszą być kupowane tylko od firm stosujących w procesie produkcyjnym GMP;
nie stosowaniu zakazanych substancji w procesie produkcyjnym;
specyficznych działaniach higienicznych, uwzględniając rozmieszczenie i specyfikację działalności zakładu, jak również higienę osobistą oraz transport;
niezależnych auditach, które są prowadzone w celu sprawdzenia funkcjonowania wdrożonego systemu IKB;
sankcjach jakie grożą przedsiębiorstwom niestosującym się do wymagań IKB.

System IKB nie jest obligatoryjny, jednak przedsiębiorstwa chcąc zapewnić bezpieczeństwo i jakość zdrowotną produkowanych środków spożywczych, a przede wszystkim pozyskać klienta i odbiorców dla których ważne są te cechy, stosują zasady Zintegrowanego Łańcucha Kontroli.

W skład specyficznych działań higienicznych stosowanych przez poszczególne zakłady tworzące Zintegrowany Łańcuch Kontroli można zaliczyć również zwalczanie szkodników. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie jest Specjalistą w branży Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja, Dezodoryzacja.

https://zhs-chelm.pl/

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/


Kategorie: Aktualności

Napisz komentarz