Mapa witryny

Opaska lepowa.

11/6/2018

Opaska lepowa jest to owadobójcza taśma na rolce i służy do wyłapywania latających owadów w tym również szrotówka kasztanowcowiaczka. Do bardziej znanych należą opaski koloru żółtego i niebieskiego.
Taśma koloru żółtego pokryta jest nieschnącym klejem i służy jako opaska lepna umieszczana wokół pnia drzewa. Do powierzchni lepnej przyklejają się wszystkie owady, które wędrują lub siadają na pniu drzewa. Aby opaski lepowe lepiej spełniały zamierzony efekt należy umieścić na nich feromon wabiący samce konkretnego owada. Efekt odławiania samców motyli jest najlepszy w czasie rujki dlatego należy regularnie wymieniać feromony których czas działania wynosi od 4 do 6 tygodni. W celu uzyskania dłuższego działania feromonu należy umieścić go w specjalnym koszyczku lub można też zamiast opaski zastosować pułapkę lepową typu delta która zawiera wymienne lepy i w kórych przyklejony feromon działa dłużej niż ten umieszczony na opasce lepnej.
Opaski lepowe najlepiej zakładać w drugiej połowie kwietnia, ale ponieważ są 3 lub nieraz 4 wyloty, można je założyć nawet w lipcu i sierpniu. Jedyną rzeczą, o której nie wolno zapomnieć, to zdjąć opaskę najpóźniej w listopadzie, żeby nie doszło do rozwoju grzyba na pniu pod opaską w okresie zimy. Nie zdjęta opaska bardziej zaszkodzi wówczas drzewu niż sam szrotówek.
Jeżeli chodzi o szerokość opaski to nie ma konkretnej wykładni na ten temat.
Sklep Tedan opierając sie na swoich doświadczeniach w roku 2017 podaje że optymalna szerokość opaski wynosi 30 cm.
Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin w latach 2003-2005 przeprowadził badanie „Porównanie skuteczności poszczególnych metod stosowanych w zwalczaniu szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie miasta Lublin”
We wnioskach końcowych podaje:
1.Tylko połączenie różnych metod ochrony kasztanowca daje właściwe efekty. 
2.Podstawą walki ze szrotówkiem jest dokładne, najlepiej kilkakrotne zgrabienie liści i ich spalenie. 
3.Im szersza opaska lepowa tym lepsze efekty ochrony drzewa. 
4.Stosowanie ochrony kasztanowców powoduje przedłużenie stanu zielonych liści do 4 – 6 tygodni.

Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie który jest Specjalistą w dziedzinie Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Dezodoryzacja, może pomóc w leczeniu drzew kasztanowców.

https://zhs-chelm.pl/

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka.

6/5/2018

                                                 Filmy instruktażowe sklepu TEDAN.

 

Szrotówek kasztanowcowiaczek.

10/4/2018

Kasztanowiec zwyczajny, z powodu podobieństwa owoców do orzechów kasztana jadalnego często nazywany mylnie „kasztanem”, został rozpowszechniony w Europie w XVI-XVII wieku jako drzewo ozdobne. Spośród znanych 25 gatunków kasztanowców jeden występuje w Europie. Kasztanowce sadzone są głównie w parkach i wzdłuż dróg, a niekiedy – ze względu na nasiona stanowiące cenny pokarm dla zwierzyny, zwłaszcza dla saren i jeleni – również w lasach. Młode owoce wykorzystuje się w farmacji jako składnik leków stosowanych w chorobach układu krwionośnego. Główną przyczyną popularności kasztanowców są ich walory dekoracyjne: mają one okazałe korony, duże, intensywnie zielone liście, oryginalne owoce oraz charakterystyczne kwiaty, będące symbolem wiosny.
W 1984 r. w Macedonii w pobliżu jeziora Ohryd na kasztanowcu zwyczajnym stwierdzono występowanie nieznanego wcześniej gatunku owada, któremu nadano nazwę Cameraria ohridella. Nie przypuszczano wówczas, że w ciągu kilkunastu lat mały, około 5-milimetrowy motylek  opanuje całą Europę, powszechnie powodując przedwczesne brunatnienie i zasychanie liści kasztanowców. Szybkość ekspansji nowego gatunku i brak wrogów naturalnych, mogących zredukować jego liczebnośc, wpływają na jego niepokojący wzrost populacji.
W Polsce Cameraria ohridella, po raz pierwszy zaobserwowana w 1998 r. w okolicach Wrocławia, otrzymała nazwę szrotówek kasztanowcowiaczek. Szkodnik obecnie występuje na terenie całej Polski. Jego liczebność wzrasta szybko z roku na rok m.in. z powodu niewielkiej aktywności parazytoidów i drapieżców, znacznej odporności na niskie temperatury oraz występowania 3 pokoleń w ciągu sezonu wegetacyjnego. Główną przyczyną szybkiego rozprzestrzeniania się owadów jest anemochoria, czyli zdolność unoszenia się z wiatrem na odległość wielu kilomerów. Występuje on również na liściach jaworu Acer pseudoplatanus oraz żeruje na klonie Acer platanoides, toteż w przyszłości gatunek ten może stanowić zagrożenie również dla ekosystemów leśnych.
Szrotówek kasztanowcowiaczek zimuje w stadium poczwarki w opadłych liściach. W końcu kwietnia i w maju z poczwarek wylęga się pierwsze pokolenie motyli, po czym odbywa sie rójka na pniach zasiedlonych kasztanowców. Druga rójka z reguły ma miejsce na przełomie czerwca i lipca, a trzecia w sierpniu i wrześniu. Samica szrotówka kasztanowcowiaczka składa przeciętnie 20-40 jaj na górnej stronie liścia. Wylęgające się gąsienice wgryzają się w głąb blaszki liściowej i żerują w miękiszu palisadowym . Żerowiska w kształcie podłużnych, żółtawych lub brązowawych plam osiągają długość 3–4 cm. Rozwój owada, obejmujący oprócz poczwarki i motyla 5 stadiów larwalnych, jest szybki i zależnie od warunków termicznych trwa od 6 do 10 tygodni. Zimować mogą poczwarki zarówno pierwszego, jak i następnych pokoleń.
Stosowane obecnie metody ochrony kasztanowców przed szrotówkiem dzielą się na mechaniczne i chemiczne. Umożliwiają one redukcję liczebności owadów w stopniu zapobiegającym przedwczesnemu zasychaniu i opadowi liści, nie gwarantują jednak długotrwałej eliminacji szkodnika i w zasadzie zabiegi ochronne muszą być wykonywane co roku.
                             Mechaniczne zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka.
Prostym i efektywnym sposobem redukcji liczebności szrotówka jest grabienie i niszczenie lub kompostowanie liści opadłych wraz poczwarkami. W pewnych przypadkach metoda ta może okazać się nieskuteczna z powodu trudności w usunięciu wszystkich opadłych liści, jeżeli część z nich znajduje się w miejscach niedostępnych do grabienia (obecność roślin okrywowych, zakrzewienia, zachwaszczenie, żywopłoty itp). Drugą istotną wadą zabiegu niszczenia poczwarek w liściach jest fakt, że usuwając i utylizując corocznie opadające liście, systematycznie ograniczamy naturalny opór środowiska, niszcząc wraz ze szkodnikami również parazytoidy, które rozwijają się w larwach i poczwarkach.
Motyle, rojąc się trzykrotnie w ciągu roku, przesiadują gromadnie na pniach drzew. Zjawisko to stwarza możliwość niszczenia postaci doskonałych szrotówka bezpośrednio na pniach kasztanowców. Tanim i skutecznym sposobem może być zastosowanie w okresie rójki opasek lepowych obejmujących znaczną powierzchnię pnia. Badania prowadzone w Zakładzie Gospodarki Leśnej Regionów Górskich Instytutu Badawczego Leśnictwa wskazują, że pułapki lepowe założone na pniach drzew w połowie kwietnia, przed wylotem motyli z poczwarek zimujących w opadłych liściach, pozwalają zmniejszyć liczebność pierwszej, wiosennej generacji gąsienic i znacząco wpływają na ograniczenie liczebności szkodnika w następnych pokoleniach.
Oprócz wspomnianych opasek lepowych stosujemy również pułapki feromonowe, mogą to być na przykład Pułapki Feromonowe Typu Delta.
Pułapka lepna delta z feromonem jest tanią i prostą pułapką do wyłapywania i monitorowania motyli szrotówka kasztanowcowiaczka lub innych szkodników drzew owocowych takich jak owocówka jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka.
Pułapka służy do samodzielnego powieszenia w dolnej koronie drzewa za pomocą dołączonego do zestawu drucianego wieszaka. Pułapkę można umieścić już od połowy kwietnia a najlepiej w momencie pojawienia się wegetacji drzewa. Pułapki powinny wisieć na drzewie aż do jesieni. Kontrola pułapek umożliwia stwierdzenie pierwszego wylotu motyli szrotówka i umożliwia podjęcie decyzji o ewentualnym założeniu opaski lepnej na drzewie lub oprysku pnia drzewa środkiem pyretroidowym.
Pułapki należy umieszczać w dolnej koronie drzewa lub na najniższych gałęziach. Stosować od 1 do 3 pułapek na drzewo w zależności od wielkości korony.
Po uformowaniu pułapki w kształt trapezu i zgięciu bocznych osłon należy wsunąć do pułapki dołączony do zestawu lep. Pułapka zawiera 8 lepów (4 podwójnie sklejone lepy). Należy wyjąć jeden z podwójnych wkładów i rozdzielić je. Jeden z nich położyć na podłodze pułapki warstwą klejąca do góry. Drugi wkład należy złożyć na pół warstwę klejącą do siebie i wykorzystać go później zastępując nim zużyty już wkład. Przymocować pułapkę do gałęzi drzewa za pomocą wystającego z pułapki drucianego wieszaka. W pułapce feromonowej powinien być umieszczony dyspenser feromonowy na szrotówka. Jest to środek feromonowy do wabienia szrotówka kasztanowcowiaczka do pułapek typu delta, pułapek lejkowych lub do przyklejania na opasce lepnej w celu zwiększenia skuteczności opaski. Jest to substancja biologicznie czynna, która zwabia tylko i wyłącznie samce motyli szrotówka kasztanowcowiaczka.
Dyspenser należy wyjąć z opakowania i umieścić w pułapce typu delta lub lejkowej.
Jeśli feromon przyklejamy do opaski lepnej to najlepiej jest zastosować 1 feromon co 100cm obwodu pnia drzewa. Feromon najkorzystniej jest umieszczać w specjalnych koszyczkach, które mocujemy do opaski lepnej. W ten sposób zwiększa się działanie feromonu. 
Regularnie należy wymieniać feromon wabiący który działa w warunkach naturalnych od 4 do 6 tygodni. W czasie wymiany feromonu należy wymieniać w pułapce lep lub jeśli jest on zapełniony owadami. Jest to wystarczający czas do odłowienia 1 pokolenia motyli szrotówka.
I założenie feromonu od 18 kwietnia do 31 maja
Po raz drugi nasze pułapki powinniśmy uzbroić w feromon od połowy czerwca i stosować do końca lipca.
II założenie feromonu od 18 czerwca do 31 lipca
Po raz trzeci wykładamy feromony od pierwszej połowy sierpnia i stosować do drugiej połowy września.
III założenie feromonu od 10 sierpnia do 24 września
W cieplejszych częściach Europy oraz w niektórych rejonach Polski czasem jest czwarte pokolenie październikowe, które zimuje w kokonach i zapada w stan diapauzy.
IV założenie feromonu (sporadycznie) przy bardzo ciepłym  lecie i jesieni.
Pułapki służą do odłowu samców szrotówka kasztanowcowiaczka. Motyle są wabione do pułapek, umieszczonym w nich feromonem płciowym samicy. Zapewnia to dużą selektywność metody, a więc w pułapkach prawie nie giną inne gatunki owadów, jak to ma miejsce w przypadku owijania pni opaskami lepowymi. Metoda jest nieinwazyjna, w odróżnieniu od dość powszechnie stosowanej wcześniej metody nawiercania pni i wstrzykiwania insektycydu, która powodowała zamieranie tkanek drzewa wokół otworów.
                         Chemiczna ochrona kasztanowców.
Najbardziej znaną metodą chemiczną są iniekcje do pnia, czyli endoterapia potocznie zwana szczepieniami. Polega ona na wprowadzaniu do tkanek przewodzących drzew różnych substancji o właściwościach pestycydu - owadobójczych i grzybobójczych. Preparat rozchodzi się wewnątrz drzewa i dochodzi do liści, które stają się niejadalne dla gąsienic szrotówka. "Przedostaje się do liści naczyniami transportującymi wodę. Gdy larwa zje miąższ liścia zawierającego preparat, przestaje żerować. Ginie z głodu, nie w wyniku działania środka". Dodatkową zaletą iniekcji jest jej wybiórczość - preparat działa tylko na szrotówka - a także ochrona drzew przed czekoladową plamistością liści powodowaną przez grzyb Guignardia aesculi. Ujemną stroną iniekcji do pni jest zbyt duża liczba nawiertów o znacznej średnicy i reakcje drzew świadczące o tym, że nawiercanie pni może mieć niepożądane skutki uboczne.
Skuteczną metodą ochrony liści kasztanowców przed uszkodzeniami jest opryskiwanie koron drzew środkami owadobójczymi z grupy inhibitorów syntezy chityny.Najczęściej stosuje się różne formulacje Dimilinu.
Wybór metody ochrony drzewa powinien być uzależniony od jego stanu i pory roku. Jeśli kasztanowiec jest w w miarę dobrym stanie - nie traci wszystkich liści i owocuje, pielęgnujmy go, dokładnie usuwajmy liście i zawieśmy pułapkę feromonową. Jeśli natomiast  stan drzewa z roku na rok się pogarsza - liście opadają już  w lipcu i nie widać śladu owoców, dopiero wtedy sięgnijmy po chemię.
 
Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie który jest Specjalistą w dziedzinie Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Dezodoryzacja, może pomóc w leczeniu drzew kasztanowców.

https://zhs-chelm.pl/

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

Deratyzacja, Dezynsekcja, Dezynfekcja, Dezodoryzacja

14/3/2018

W wielu dużych aglomeracjach widok szczura czy karalucha nie jest niczym zaskakującym. W Nowym Jorku i Paryżu od lat walczy się z plagami gryzoni i insektów. W polskich domach problem ten jest znacznie mniejszy, ale zdarza się, że trzeba zamówić dezynsekcję lub deratyzację. Szczególnie uciążliwe są myszy, które na terenie gospodarstw rolnych niszczą zbiory zbóż. Zwykła pułapka na gryzonie może okazać się niewystarczająca i wtedy potrzebny jest fachowiec z odpowiednim sprzętem. Takie pomieszczenie wymaga bowiem kompleksowej deratyzacji, aby kłopotliwe szkodniki nie powróciły. Dezodoryzacja potrzebna jest gdy dany budynek był zanieczyszczony lub długo nieużywany. Nieprzyjemny zapach stęchlizny lub pleśń uniemożliwiają zamieszkanie w takim miejscu bądź prowadzenie jakiejkolwiek działalności. Firm zajmujących się tępieniem szczurów, owadów czy zwalczaniem szkodników jest sporo. Zapotrzebowanie dotyczy zarówno mieszkań prywatnych, jak i budynków użytkowych w centrum miasta. Owady, np. szerszenie czy mrówki, bardzo często występują też na działkach poza miastami. Wypoczynek w takim miejscu nie będzie możliwy, dopóki owady nie znikną, do tego potrzebny jest zabieg dezynsekcji. Jeżeli szukasz obecnie firmy, która oferuje dezynfekcję, dezodoryzację, dezynsekcję lub deratyzację, świetnie trafiłeś. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie to Specjalista w branży dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja. 

https://zhs-chelm.pl/

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

System SSOP.

12/2/2018

System SSOP (Sanitation Standard Operating Procedures) jest programem zabiegów sanitarnych, których celem jest zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych produkcji żywności. Standardowe Sanitarne Procedury Operacyjne są jednym z instrumentów zapewnienia bezpieczeństwa produkcji żywności.
W skład SSOP wchodzą następujące elementy:
•    higieniczno - sanitarne procedury operacyjne;
•    odpowiedzialności pracowników;
•    działania kontrolne;
•    przedoperacyjne procedury sanitarne;
•    operacyjne procedury sanitarne;
•    konserwacja maszyn i urządzeń oraz wyposażenia;
•    działania naprawcze;
•    rejestracja działań i kontroli.
Wszystkie procedury w ramach SSOP muszą być przestrzegane w celu zapewnienia odpowiedniej higieny powierzchni wchodzących w kontakt z produktem.

W skład operacyjnych procedur sanitarnych można zaliczyć również zwalczanie szkodników oraz dezynfekcję powierzchni. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie jest Specjalistą w branży Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja, Dezodoryzacja.

https://zhs-chelm.pl/ 

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

Zintegrowany Łańcuch Kontroli

16/1/2018

Zintegrowany Łańcuch Kontroli w języku holenderskim Integralne Keten Beheersing (IKB), został zdefiniowany jako jednostka działalności, która obejmuje cały łańcuch produkcji i jego ogniwa w celu kontrolowania zespołu czynników określających jakość, włączając do nich i te, które wpływają na warunki pracy i środowisko.

Zakres działań Zintegrowanego Łańcucha Kontroli opiera się na:

komunikowaniu, które obejmuje wymianę informacji w sieci poprzez ułatwione zapisy istotnych danych: badań chemicznych i analiz bakteryjnych, wiek zwierząt, terminarz szczepień, itp.;
zapewnieniu dobrostanu zwierząt;
identyfikowalności, oznacza to, że ślady i drogi produktu muszą być organizowane przez odpowiednią jednostkę administracyjną w celu ułatwienia działań związanych z usuwaniem produktów niedostosowanych;
lekach weterynaryjnych, które muszą być nieustannie kontrolowane, a usługi weterynaryjne należy dostosować do Dobrej Praktyki Weterynaryjnej;
paszach, które muszą być kupowane tylko od firm stosujących w procesie produkcyjnym GMP;
nie stosowaniu zakazanych substancji w procesie produkcyjnym;
specyficznych działaniach higienicznych, uwzględniając rozmieszczenie i specyfikację działalności zakładu, jak również higienę osobistą oraz transport;
niezależnych auditach, które są prowadzone w celu sprawdzenia funkcjonowania wdrożonego systemu IKB;
sankcjach jakie grożą przedsiębiorstwom niestosującym się do wymagań IKB.

System IKB nie jest obligatoryjny, jednak przedsiębiorstwa chcąc zapewnić bezpieczeństwo i jakość zdrowotną produkowanych środków spożywczych, a przede wszystkim pozyskać klienta i odbiorców dla których ważne są te cechy, stosują zasady Zintegrowanego Łańcucha Kontroli.

W skład specyficznych działań higienicznych stosowanych przez poszczególne zakłady tworzące Zintegrowany Łańcuch Kontroli można zaliczyć również zwalczanie szkodników. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie jest Specjalistą w branży Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja, Dezodoryzacja.

https://zhs-chelm.pl/

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

Standard BRC.

11/12/2017

W 1998 r. w Wielkiej Brytanii stworzony został przez brytyjską organizację zrzeszającą kupców Standard BRC (ang. British Retail Consortium). Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi; stworzenie jednolitych wymagań dla wszystkich producentów żywności  i uczestników łańcucha żywnościowego, dostarczających swoje produkty do sieci handlowych. ustanowienie określonych zasad i stworzenie podstawy do certyfikacji przedsiębiorstw, dostarczających produkty do sieci handlowych, ujednolicenie reguł kwalifikowania dostawców i ograniczenie liczby audytów. Standard BRC integruje przepisy, zawarte w normach ISO 9000 i w systemie HACCP, wraz z GMP/GHP, definiując szczegółowe wymagania, które muszą zostać spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo i konieczny, powtarzalny poziom jakości produktu końcowego. Opracowane standardy w ramach tego narzędzia określają jednolite zasady postępowania, które umożliwiają uniknięcie powielania wymagań określonych przez różne normy i systemy.

Wymagania standardu BRC skupiają się na następujących obszarach:

opracowany i wdrożony system HACCP;
opracowany i udokumentowany System Zarządzania Jakością;
zapewnienie właściwego środowiska produkcji, co oznacza wdrożenie zasad GHP oraz GMP;
kontrola procesów (np: monitorowanie czasu, temperatury, nadzór nad sprzętem pomiarowym w strefach produkcyjnych i laboratoriach itp.);
kontrola produktów (np.: wymagania dotyczące opakowania produktu, terminu przydatności do spożycia, rotacji zapasów itp.);
wytyczne dotyczące personelu (np.: zasady higieny, procedury badań medycznych, odzież ochronna, szkolenia itp.).

Jednym ze składników zapewniających bezpieczeństwo i jakość produktów żywnościowych jest zwalczanie szkodników. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie jest Specjalistą w branży Deratyzacja, Dezynsekcja, Dezynfekcja, Dezodoryzacja.

https://zhs-chelm.pl/

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

Normy ISO.

13/11/2017

Od 2005 roku przedsiębiorstwa branży spożywczej mogą korzystać z nowej normy ISO 22000:2005 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego” (Food safety management systems – Requirements for an organization in the food chain). Została ona opublikowana przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny (ISO). Dla podmiotów działających na rynku krajowym, została opracowana przez Polski Komitet Normalizacyjny polska wersja PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu producentów żywności.

Celem międzynarodowego systemu ISO 22000 jest harmonizacja na poziomie globalnym wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności przedsiębiorstw znajdujących się w łańcuchu żywnościowym. Jest ona szczególnie pomocna dla podmiotów, które usiłują uzyskać spójny i zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Można zatem stwierdzić, że w normie ISO 22000 zintegrowano zasady systemu HACCP, a także etapy wdrażania systemu opracowane przez Komisję Kodeksu Żywnościowego z typowymi wymaganiami dla systemów zarządzania.

ISO 22000:2005 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu producentów żywności, która musi wykazać zdolność do nadzorowania zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności w celu zapewnienia, że żywność jest bezpieczna w czasie konsumpcji przez ludzi.
System ISO 22000 definiuje bezpieczeństwo żywności jako „koncepcję polegającą na tym, że żywność nie wyrządzi szkody konsumentowi, jeżeli jest przygotowywana i/lub spożywana zgodnie z zastosowaniem”. Norma ISO 22000 jest możliwa do zastosowania przez wszystkie organizacje bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w łańcuchu żywnościowym tj.: producentów żywności, pasz, zbóż, dodatków do żywności, rolników, firm gastronomicznych, transportowych i dystrybucyjnych itp.

Międzynarodowym narzędziem poprawy jakości są systemy ISO 9001:2000 i ISO 9001:2008. System ISO 9001:2000 funkcjonował na rynku do 2010 roku, po czym zastąpiła ten system nowa norma ISO 9001:2008. Norma z serii ISO 9001 stanowi podstawę do opracowywania systemów zarządzania i sterowania jakością. Nie jest ona specyficznie skierowana na produkcję i bezpieczeństwo żywności, lecz stosowana w odniesieniu do obsługi i produkcji ogółu dóbr materialnych. Przyjęcie i wdrożenie normy ISO wymaga zdefiniowania i wdrożenia przez podmiot własnych wysokich standardów jakościowych. Aby spełnić wymagania normy ISO 9001, należy precyzyjnie opisać i udokumentować przebieg oraz wzajemne powiązania między wszystkimi procesami zachodzącymi w zakładzie. Istotna jest orientacja na klienta oraz badanie zadowolenia klienta.

Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie, który jest Specjalistą w branży Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Dezodoryzacja, przystosowuje swój program zwalczania szkodników do norm obowiązujących w danym zakładzie.

https://zhs-chelm.pl/ 

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

System QACP.

8/10/2017

System QACP – Punkty Kontrolne Zagwarantowania Jakości (Quality Assurance Control Pointa) powstał na podstawie systemu HACCP. Różni je od siebie fakt, że w przypadku HACCP producent ma do czynienia z Krytycznymi Punktami Kontrolnymi (CCP), zaś w przypadku QACP wyznacza się Punkty Kontrolne i określa ich kontrolne parametry oraz kontrolne wartości. Zatem podstawowym założeniem tego systemu jest jego zapobiegawczy, a nie kontrolny charakter, stąd nie jest on systemem obligatoryjnym. Uwzględnia w szczególności jakość produkcji pierwotnej szczególnie tych surowców, które mają wpływ na końcową jakość produktu. Standard QACP obejmuje cały łańcuch produkcji żywności począwszy od surowców do konsumentów wyrobu gotowego. Jednak metody i procedury QACP mogą być zastosowane do poszczególnych części procesu produkcyjnego. Instrument ten jest jedną z najefektywniejszych metod zapewnienia jakości. QACP musi być stosowany w przedsiębiorstwie w postaci systemu. Dla obu systemów opracowywane są takie same metody i procedury. QACP dotyczy jednak zagwarantowania jakości z punktu widzenia konsumenta, z uwypukleniem cech sensorycznych i odżywczych, zaś HACCP mówi jedynie o zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. QACP jest szerszym systemem obejmującym całość zapewnienia jakości produktu, a HACCP tylko jakości zdrowotnej,

https://zhs-chelm.pl/

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

System GMP/GHP.

3/10/2017

Od 20 lipca 2000 roku obowiązkowe jest wdrożenie i stosowanie Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej. Przepisy dotyczące stosowania tych systemów znajdują się w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia [Dz.U. z 2006, Nr 171 poz. 1225]. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP - Good Manufacturing Practice) ustala działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywała się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem.  Główną zasadą GMP jest wyeliminowanie z procesu wytwarzania improwizacji i przypadkowości. Każda czynność musi być wykonana tak, jak wskazują pisemne instrukcje i procedury. Wszystkie wykonywane czynności muszą być zapisane i potwierdzone w odpowiednim dokumencie, a weryfikacja produkcji musi zostać wykonana według dokumentacji. System GMP funkcjonuje w oparciu o odpowiednią dokumentację, w związku z czym w literaturze definiowany jest również jako „kombinacja procedur i instrukcji produkcyjnych oraz kontroli i zapewnienia jakości gwarantujących, że wytworzone produkty spełniają określone wymagania jakościowe”. Podmiot stosujący system GMP, musi szczególną uwagę zwrócić na eliminowanie sytuacji i zdarzeń mogących zanieczyścić produkt ciałami obcymi fizycznymi i chemicznymi oraz szkodliwą mikroflorą na każdym etapie produkcji.

Dobrą Praktykę Higieniczną (GHP - Good Higiene Practice) określają działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane oraz kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Obejmują one wytyczne w zakresie zastosowanych w procesie produkcji technologii, technik metody pracy, a także zalecenia w zakresie higieny produkcji oraz zdrowia pracowników. Ponadto zawierają wymagania, które powinny być spełnione w zakresie lokalizacji i otoczenia obiektów produkcyjnych, magazynowania produktów i żywności, procesów mycia i dezynfekcji, zaopatrzenia w wodę, kontroli odpadów, zabezpieczenia przed szkodnikami, a także prowadzenia dokumentacji i zapisów GHP.  Zakres GHP obejmuje: utrzymanie higieny pomieszczeń, maszyn, personelu produkcyjnego, plany szkoleń i badań lekarskich oraz zapisy potwierdzające wykonanie i kontrolę działań porządkowych i zapobiegawczych, stosowanych w jednostce środków myjących, dezynfekujących, dezynsekcyjnych, deratyzacyjnych, a także innych materiałów używanych do utrzymania higieny. Każdy podmiot powinien być zobowiązany do opracowania własnych wytycznych do tworzenia i wdrażania zakładowego programu Dobrej Praktyki Higienicznej, który jest wstępem do wdrażania HACCP. Program taki powinien uwzględniać strukturę organizacyjną i specyfikę produkcji danej jednostki.

 Dobra Praktyka Higieniczna to również zabezpieczenie przed szkodnikami do których należą:

- gryzonie (myszy, szczury),

- owady biegające (karaluchy, karaczany),

- szkodniki zbożowe (wołek zbożowy, mklik mączny),

- ptaki (wróble, gołębie),

- koty i inne zwierzęta domowe.

Każdy zakład musi mieć system kontroli i monitorowania obecności szkodników. Jest to część składowa systemu zabezpieczenia procesu produkcji żywności. 

Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie jest specjalistą w branży Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Dezodoryzacja.

https://zhs-chelm.pl/ 

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html 

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html 

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage 

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html 

https://www.facebook.com/zhschelm/ 

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html 

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html 

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm 

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/ 

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749 

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/