Mapa witryny

Dezynsekcja.

19/10/2018

Dezynsekcja z angielskiego Disinsected jest to tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych jak: muchy, komary, pchły, wszy, pluskwy i karaluchy), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych. W szerszym znaczeniu niszczenie stawonogów w ogóle.

Dezynsekcję można wykonać przez zastosowanie środków fizycznych (para, ogień, gorące powietrze, promieniowanie ultrafioletowe, gaz, szron), mechanicznych (wyłapywanie, trzepanie, oczyszczanie), chemicznych (środki owadobójcze) i biologicznych (zwalczanie za pomocą innych organizmów żywych np. nicieni).

W zabiegu dezynsekcji najczęściej stosuje się przynajmniej dwie metody zwalczania owadów, co nazywa się „integrowaną metodą zwalczania szkodników” (IPM). W zgodzie z ekologią, metody chemiczne często są zastępowane lub uzupełniane przez metody mechaniczne, fizyczne lub biologiczne. Przykładem integrowanej metody zwalczania szkodników może być połączenie metody mechanicznej (odkurzanie, oczyszczanie podłóg, uszczelnianie obiektu np. szpary, otwory w ścianach) oraz metody fizycznej (okrycie obiektu folią i wykonanie dezynsekcji termicznej - "ugotowanie" owadów). Na koniec wraca się do metody mechanicznej, która tym razem polega np. na rozłożeniu specjalnych pułapek z atraktantem (czyli substancją wabiącą owady biegające).

Zabiegi zgodne z ekologią nie zawsze są w 100 procentach skuteczne i potrzebne jest wykonanie zabiegu metodą chemiczną którą powinien wykonać wyspecjalizowany zakład.

Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie jest specjalistą w branży DDD.

https://zhs-chelm.pl/

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

Szury

14/8/2018

Epidemia dżumy w 14 wieku naszej ery została zapoczątkowana przez szczury które są roznosicielami zarazków. Szacuje się że podczas epidemii poniosło śmierć od 30 do 60 procent populacji ludności w europie. W dzisiejszych czasach szczury też są wszędzie chociaż na co dzień ich nie widzimy. Nierzadkie są przypadki pogryzienia ludzi przez szczury. Jednym z ciekawszych przypadków był przypadek pogryzienia przez szczura mieszkanki Nowego Jorku podczas załatwiania potrzeby fizjologicznej. Sytuacja miała miejsce w łazience znajdującej się na czwartym piętrze kamienicy. Szczury mogą dostać się do naszych mieszkań rurami kanalizacyjnymi.  Wysoka rozrodczość i zdolność przetrwania czynią ich najdoskonalszymi zwierzętami na ziemi. Gryzonie używają pięciu zmysłów z czego dotyk jest najlepiej rozwinięty, pomagając im orientować się w ciemności. Zarówno szczury jak i myszy są roznosicielami wielu groźnych chorób i dlatego zwalczanie ich jest konieczne. Dlatego deratyzacja jest kluczowa. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie który jest Specjalistą w branży Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja może pomóc w ich zwalczaniu.

https://zhs-chelm.pl/ 

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 

 

 

Opaska lepowa.

11/6/2018

Opaska lepowa jest to owadobójcza taśma na rolce i służy do wyłapywania latających owadów w tym również szrotówka kasztanowcowiaczka. Do bardziej znanych należą opaski koloru żółtego i niebieskiego.
Taśma koloru żółtego pokryta jest nieschnącym klejem i służy jako opaska lepna umieszczana wokół pnia drzewa. Do powierzchni lepnej przyklejają się wszystkie owady, które wędrują lub siadają na pniu drzewa. Aby opaski lepowe lepiej spełniały zamierzony efekt należy umieścić na nich feromon wabiący samce konkretnego owada. Efekt odławiania samców motyli jest najlepszy w czasie rujki dlatego należy regularnie wymieniać feromony których czas działania wynosi od 4 do 6 tygodni. W celu uzyskania dłuższego działania feromonu należy umieścić go w specjalnym koszyczku lub można też zamiast opaski zastosować pułapkę lepową typu delta która zawiera wymienne lepy i w kórych przyklejony feromon działa dłużej niż ten umieszczony na opasce lepnej.
Opaski lepowe najlepiej zakładać w drugiej połowie kwietnia, ale ponieważ są 3 lub nieraz 4 wyloty, można je założyć nawet w lipcu i sierpniu. Jedyną rzeczą, o której nie wolno zapomnieć, to zdjąć opaskę najpóźniej w listopadzie, żeby nie doszło do rozwoju grzyba na pniu pod opaską w okresie zimy. Nie zdjęta opaska bardziej zaszkodzi wówczas drzewu niż sam szrotówek.
Jeżeli chodzi o szerokość opaski to nie ma konkretnej wykładni na ten temat.
Sklep Tedan opierając sie na swoich doświadczeniach w roku 2017 podaje że optymalna szerokość opaski wynosi 30 cm.
Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin w latach 2003-2005 przeprowadził badanie „Porównanie skuteczności poszczególnych metod stosowanych w zwalczaniu szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie miasta Lublin”
We wnioskach końcowych podaje:
1.Tylko połączenie różnych metod ochrony kasztanowca daje właściwe efekty. 
2.Podstawą walki ze szrotówkiem jest dokładne, najlepiej kilkakrotne zgrabienie liści i ich spalenie. 
3.Im szersza opaska lepowa tym lepsze efekty ochrony drzewa. 
4.Stosowanie ochrony kasztanowców powoduje przedłużenie stanu zielonych liści do 4 – 6 tygodni.

Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie który jest Specjalistą w dziedzinie Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Dezodoryzacja, może pomóc w leczeniu drzew kasztanowców.

https://zhs-chelm.pl/

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka.

6/5/2018

                                                 Filmy instruktażowe sklepu TEDAN.

 

Szrotówek kasztanowcowiaczek.

10/4/2018

Kasztanowiec zwyczajny, z powodu podobieństwa owoców do orzechów kasztana jadalnego często nazywany mylnie „kasztanem”, został rozpowszechniony w Europie w XVI-XVII wieku jako drzewo ozdobne. Spośród znanych 25 gatunków kasztanowców jeden występuje w Europie. Kasztanowce sadzone są głównie w parkach i wzdłuż dróg, a niekiedy – ze względu na nasiona stanowiące cenny pokarm dla zwierzyny, zwłaszcza dla saren i jeleni – również w lasach. Młode owoce wykorzystuje się w farmacji jako składnik leków stosowanych w chorobach układu krwionośnego. Główną przyczyną popularności kasztanowców są ich walory dekoracyjne: mają one okazałe korony, duże, intensywnie zielone liście, oryginalne owoce oraz charakterystyczne kwiaty, będące symbolem wiosny.
W 1984 r. w Macedonii w pobliżu jeziora Ohryd na kasztanowcu zwyczajnym stwierdzono występowanie nieznanego wcześniej gatunku owada, któremu nadano nazwę Cameraria ohridella. Nie przypuszczano wówczas, że w ciągu kilkunastu lat mały, około 5-milimetrowy motylek  opanuje całą Europę, powszechnie powodując przedwczesne brunatnienie i zasychanie liści kasztanowców. Szybkość ekspansji nowego gatunku i brak wrogów naturalnych, mogących zredukować jego liczebnośc, wpływają na jego niepokojący wzrost populacji.
W Polsce Cameraria ohridella, po raz pierwszy zaobserwowana w 1998 r. w okolicach Wrocławia, otrzymała nazwę szrotówek kasztanowcowiaczek. Szkodnik obecnie występuje na terenie całej Polski. Jego liczebność wzrasta szybko z roku na rok m.in. z powodu niewielkiej aktywności parazytoidów i drapieżców, znacznej odporności na niskie temperatury oraz występowania 3 pokoleń w ciągu sezonu wegetacyjnego. Główną przyczyną szybkiego rozprzestrzeniania się owadów jest anemochoria, czyli zdolność unoszenia się z wiatrem na odległość wielu kilomerów. Występuje on również na liściach jaworu Acer pseudoplatanus oraz żeruje na klonie Acer platanoides, toteż w przyszłości gatunek ten może stanowić zagrożenie również dla ekosystemów leśnych.
Szrotówek kasztanowcowiaczek zimuje w stadium poczwarki w opadłych liściach. W końcu kwietnia i w maju z poczwarek wylęga się pierwsze pokolenie motyli, po czym odbywa sie rójka na pniach zasiedlonych kasztanowców. Druga rójka z reguły ma miejsce na przełomie czerwca i lipca, a trzecia w sierpniu i wrześniu. Samica szrotówka kasztanowcowiaczka składa przeciętnie 20-40 jaj na górnej stronie liścia. Wylęgające się gąsienice wgryzają się w głąb blaszki liściowej i żerują w miękiszu palisadowym . Żerowiska w kształcie podłużnych, żółtawych lub brązowawych plam osiągają długość 3–4 cm. Rozwój owada, obejmujący oprócz poczwarki i motyla 5 stadiów larwalnych, jest szybki i zależnie od warunków termicznych trwa od 6 do 10 tygodni. Zimować mogą poczwarki zarówno pierwszego, jak i następnych pokoleń.
Stosowane obecnie metody ochrony kasztanowców przed szrotówkiem dzielą się na mechaniczne i chemiczne. Umożliwiają one redukcję liczebności owadów w stopniu zapobiegającym przedwczesnemu zasychaniu i opadowi liści, nie gwarantują jednak długotrwałej eliminacji szkodnika i w zasadzie zabiegi ochronne muszą być wykonywane co roku.
                             Mechaniczne zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka.
Prostym i efektywnym sposobem redukcji liczebności szrotówka jest grabienie i niszczenie lub kompostowanie liści opadłych wraz poczwarkami. W pewnych przypadkach metoda ta może okazać się nieskuteczna z powodu trudności w usunięciu wszystkich opadłych liści, jeżeli część z nich znajduje się w miejscach niedostępnych do grabienia (obecność roślin okrywowych, zakrzewienia, zachwaszczenie, żywopłoty itp). Drugą istotną wadą zabiegu niszczenia poczwarek w liściach jest fakt, że usuwając i utylizując corocznie opadające liście, systematycznie ograniczamy naturalny opór środowiska, niszcząc wraz ze szkodnikami również parazytoidy, które rozwijają się w larwach i poczwarkach.
Motyle, rojąc się trzykrotnie w ciągu roku, przesiadują gromadnie na pniach drzew. Zjawisko to stwarza możliwość niszczenia postaci doskonałych szrotówka bezpośrednio na pniach kasztanowców. Tanim i skutecznym sposobem może być zastosowanie w okresie rójki opasek lepowych obejmujących znaczną powierzchnię pnia. Badania prowadzone w Zakładzie Gospodarki Leśnej Regionów Górskich Instytutu Badawczego Leśnictwa wskazują, że pułapki lepowe założone na pniach drzew w połowie kwietnia, przed wylotem motyli z poczwarek zimujących w opadłych liściach, pozwalają zmniejszyć liczebność pierwszej, wiosennej generacji gąsienic i znacząco wpływają na ograniczenie liczebności szkodnika w następnych pokoleniach.
Oprócz wspomnianych opasek lepowych stosujemy również pułapki feromonowe, mogą to być na przykład Pułapki Feromonowe Typu Delta.
Pułapka lepna delta z feromonem jest tanią i prostą pułapką do wyłapywania i monitorowania motyli szrotówka kasztanowcowiaczka lub innych szkodników drzew owocowych takich jak owocówka jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka.
Pułapka służy do samodzielnego powieszenia w dolnej koronie drzewa za pomocą dołączonego do zestawu drucianego wieszaka. Pułapkę można umieścić już od połowy kwietnia a najlepiej w momencie pojawienia się wegetacji drzewa. Pułapki powinny wisieć na drzewie aż do jesieni. Kontrola pułapek umożliwia stwierdzenie pierwszego wylotu motyli szrotówka i umożliwia podjęcie decyzji o ewentualnym założeniu opaski lepnej na drzewie lub oprysku pnia drzewa środkiem pyretroidowym.
Pułapki należy umieszczać w dolnej koronie drzewa lub na najniższych gałęziach. Stosować od 1 do 3 pułapek na drzewo w zależności od wielkości korony.
Po uformowaniu pułapki w kształt trapezu i zgięciu bocznych osłon należy wsunąć do pułapki dołączony do zestawu lep. Pułapka zawiera 8 lepów (4 podwójnie sklejone lepy). Należy wyjąć jeden z podwójnych wkładów i rozdzielić je. Jeden z nich położyć na podłodze pułapki warstwą klejąca do góry. Drugi wkład należy złożyć na pół warstwę klejącą do siebie i wykorzystać go później zastępując nim zużyty już wkład. Przymocować pułapkę do gałęzi drzewa za pomocą wystającego z pułapki drucianego wieszaka. W pułapce feromonowej powinien być umieszczony dyspenser feromonowy na szrotówka. Jest to środek feromonowy do wabienia szrotówka kasztanowcowiaczka do pułapek typu delta, pułapek lejkowych lub do przyklejania na opasce lepnej w celu zwiększenia skuteczności opaski. Jest to substancja biologicznie czynna, która zwabia tylko i wyłącznie samce motyli szrotówka kasztanowcowiaczka.
Dyspenser należy wyjąć z opakowania i umieścić w pułapce typu delta lub lejkowej.
Jeśli feromon przyklejamy do opaski lepnej to najlepiej jest zastosować 1 feromon co 100cm obwodu pnia drzewa. Feromon najkorzystniej jest umieszczać w specjalnych koszyczkach, które mocujemy do opaski lepnej. W ten sposób zwiększa się działanie feromonu. 
Regularnie należy wymieniać feromon wabiący który działa w warunkach naturalnych od 4 do 6 tygodni. W czasie wymiany feromonu należy wymieniać w pułapce lep lub jeśli jest on zapełniony owadami. Jest to wystarczający czas do odłowienia 1 pokolenia motyli szrotówka.
I założenie feromonu od 18 kwietnia do 31 maja
Po raz drugi nasze pułapki powinniśmy uzbroić w feromon od połowy czerwca i stosować do końca lipca.
II założenie feromonu od 18 czerwca do 31 lipca
Po raz trzeci wykładamy feromony od pierwszej połowy sierpnia i stosować do drugiej połowy września.
III założenie feromonu od 10 sierpnia do 24 września
W cieplejszych częściach Europy oraz w niektórych rejonach Polski czasem jest czwarte pokolenie październikowe, które zimuje w kokonach i zapada w stan diapauzy.
IV założenie feromonu (sporadycznie) przy bardzo ciepłym  lecie i jesieni.
Pułapki służą do odłowu samców szrotówka kasztanowcowiaczka. Motyle są wabione do pułapek, umieszczonym w nich feromonem płciowym samicy. Zapewnia to dużą selektywność metody, a więc w pułapkach prawie nie giną inne gatunki owadów, jak to ma miejsce w przypadku owijania pni opaskami lepowymi. Metoda jest nieinwazyjna, w odróżnieniu od dość powszechnie stosowanej wcześniej metody nawiercania pni i wstrzykiwania insektycydu, która powodowała zamieranie tkanek drzewa wokół otworów.
                         Chemiczna ochrona kasztanowców.
Najbardziej znaną metodą chemiczną są iniekcje do pnia, czyli endoterapia potocznie zwana szczepieniami. Polega ona na wprowadzaniu do tkanek przewodzących drzew różnych substancji o właściwościach pestycydu - owadobójczych i grzybobójczych. Preparat rozchodzi się wewnątrz drzewa i dochodzi do liści, które stają się niejadalne dla gąsienic szrotówka. "Przedostaje się do liści naczyniami transportującymi wodę. Gdy larwa zje miąższ liścia zawierającego preparat, przestaje żerować. Ginie z głodu, nie w wyniku działania środka". Dodatkową zaletą iniekcji jest jej wybiórczość - preparat działa tylko na szrotówka - a także ochrona drzew przed czekoladową plamistością liści powodowaną przez grzyb Guignardia aesculi. Ujemną stroną iniekcji do pni jest zbyt duża liczba nawiertów o znacznej średnicy i reakcje drzew świadczące o tym, że nawiercanie pni może mieć niepożądane skutki uboczne.
Skuteczną metodą ochrony liści kasztanowców przed uszkodzeniami jest opryskiwanie koron drzew środkami owadobójczymi z grupy inhibitorów syntezy chityny.Najczęściej stosuje się różne formulacje Dimilinu.
Wybór metody ochrony drzewa powinien być uzależniony od jego stanu i pory roku. Jeśli kasztanowiec jest w w miarę dobrym stanie - nie traci wszystkich liści i owocuje, pielęgnujmy go, dokładnie usuwajmy liście i zawieśmy pułapkę feromonową. Jeśli natomiast  stan drzewa z roku na rok się pogarsza - liście opadają już  w lipcu i nie widać śladu owoców, dopiero wtedy sięgnijmy po chemię.
 
Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie który jest Specjalistą w dziedzinie Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Dezodoryzacja, może pomóc w leczeniu drzew kasztanowców.

https://zhs-chelm.pl/

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/