Mapa witryny

Certyfikat CEPA.

11/9/2017

Certyfikat CEPA jest to potwierdzenie najwyższej jakości wykonywanych usług w zakresie zwalczania szkodników dla firm działających w branży Dezynfekcja, Dezynsekcja i Deratyzacja. Na dzień dzisiejszy tylko pięć firm z terenu Polski posiada taki Certyfikat. Pomiędzy nimi znajduje się również Zakład Higieny Sanitarnej z Chełma który takowy posiada. Firmy te przestrzegają europejskiej normy która ustanawia najwyższy standard wykonywanych usług.
Norma europejska (EN) dla branży zarządzania szkodnikami została opracowana przez Europejski Instytut Norm (CEN) na zlecenie i przy współpracy Konfederacji Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Pest (CEPA) (tł. szkodnik).
Norma ta określa wymagania,rekomendacje i podstawowe kompetencje w ramach których firmy usługowe zarządzania szkodnikami muszą działać w celu zaspokojenia potrzeb swoich klientów, zarówno prywatnych przedsiębiorstw, użytku publicznego czy też osób indywidualnych.
Czym jest CEPA?
Z siedzibą w Brukseli, CEPA jest Konfederacją Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Pest. Reprezentuje ona na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym 25 stowarzyszeń zawodowych (2014)  w branży o obrotach ponad 3000 mln € generowanego przez 10, 000+ firm z ponad 40.000 pracowników.
Oprócz stowarzyszeń członkami CEPA są również producenci, dystrybutorzy i firmy usługowe w Europie.
Kiedy i dlaczego została założona CEPA?
CEPA powstała w 1974 roku założona przez belgijskie, brytyjskie, holenderskie, francuskie i hiszpańskie stowarzyszenia krajowe. Organizacje te miały wizję, że krajowe stowarzyszenia nie mogą same bronić interesów  swoich członków na poziomie europejskim.
Historia udowodniła im rację. Obecnie około 80% krajowych przepisów odzwierciedla decyzje podejmowane na poziomie UE poprzez dyrektywy europejskie.
Misją cepy jest działanie jako głos branży zarządzania szkodnikami vis a vis wszystkich zainteresowanych stron.
Jej celem jest promowanie wiedzy na temat branży zarządzania szkodnikami poprzez intensyfikację dialogu z decydentami i liderami opinii na poziomie europejskim w sprawach mających wpływ na nasz sektor;
Współdziałanie z instytucjami europejskimi w imieniu branży zarządzania szkodnikami i dialogu opartego na  rzeczywistości;
Reprezentowanie branży Pest zarządzania szkodnikami jednym głosem, gdy zakwestionowane są przez nią europejskie inicjatywy ustawodawcze;
Zwiększenie świadomości wkładu firm zarządzania szkodnikami do gospodarki europejskiej jako czynnik wzrostu i zatrudnienia;
Aby umożliwić wymianę informacji,zwłaszcza w odniesieniu do ułatwienia komunikacji między krajowymi stowarzyszeniami a poza tym między wszystkimi innymi organami, które są członkami  Konfederacji;
W celu zapewnienia wczesnego ostrzegania w odniesieniu do kwestii, które mają potencjał, aby zwiększyć lub stanowić zagrożenie dla rozwoju naszej branży w Europie;
Aby zapewnić niezbędne narzędzia i wiedzę do rozwiązywania tych problemów w miarę ich powstawania;
W celu ułatwienia gromadzenia danych na temat naszej branży;
Aby współpracować z innymi grupami biznesowymi  w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

https://zhs-chelm.pl/ 

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html 

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage 

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html 

https://www.facebook.com/zhschelm/  

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html 

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html 

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm 

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/ 

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749 

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/ 

 


Kategorie: Aktualności

Napisz komentarz