Mapa witryny

System HACCP.

29/9/2017

HACCP to system przewidziany przez prawo Żywnościowe obowiązujące w krajach Unii Europejskiej.

Co to jest system HACCP?

HACCP to skrót angielskiej nazwy “Hazard Analysis and Critical Control PointSystem”. W tłumaczeniu na polski mówimy o Systemie Analizy Zagrożeń Krytycznych Punktów Kontroli. HACCP to metoda zapewnienia bezpieczeństwa żywności, która opiera się przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom. Polega ona na zidentyfikowaniu miejsc, w których mogą pojawić się niebezpieczeństwa i odpowiednim zareagowaniu, jeśli zagrożenie wystąpi. Warto pamiętać, że HACCP to system polegający na samokontroli. Firma sama decyduje, które momenty w produkcji lub sprzedaży wiążą się z zagrożeniem dla żywności i które spośród nich mogą być skutecznie wyeliminowane, następnie określa jak zamierza obserwować/nadzorować niebezpieczne miejsca i co zrobić, kiedy zagrożenie się pojawi. Wszystkie przyjęte ustalenia zostają opisane, a czynności polegające na kontrolowaniu, czy wszystko jest w porządku w miejscach związanych z zagrożeniem, są za każdym razem odnotowywane.

Wdrażanie systemu HACCP sprzyja:

1) usprawnieniu działań poprzez właściwy obieg informacji i dokumentacji,

2) wczesnemu wykrywaniu wszystkich nieprawidłowości i niezgodności,

3) zwiększeniu efektywności działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa jakości żywności,

4) zdyscyplinowaniu pracowników i zacieśnieniu współpracy pomiędzy osobami na poszczególnych stanowiskach.

W krajach UE oraz USA system HACCP jest obowiązkowy z prawnego punktu widzenia we wszystkich branżach przemysłu spożywczego, obrocie żywnością oraz w żywieniu zbiorowym.

Zwalczanie szkodników jest jednym z czynników zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie  http://zhs-chelm.pl/ jest Specjalistą w branży Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Dezodoryzacja.

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 


Kategorie: Aktualności

Napisz komentarz