Mapa witryny

System GMP/GHP.

3/10/2017

Od 20 lipca 2000 roku obowiązkowe jest wdrożenie i stosowanie Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej. Przepisy dotyczące stosowania tych systemów znajdują się w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia [Dz.U. z 2006, Nr 171 poz. 1225]. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP - Good Manufacturing Practice) ustala działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywała się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem.  Główną zasadą GMP jest wyeliminowanie z procesu wytwarzania improwizacji i przypadkowości. Każda czynność musi być wykonana tak, jak wskazują pisemne instrukcje i procedury. Wszystkie wykonywane czynności muszą być zapisane i potwierdzone w odpowiednim dokumencie, a weryfikacja produkcji musi zostać wykonana według dokumentacji. System GMP funkcjonuje w oparciu o odpowiednią dokumentację, w związku z czym w literaturze definiowany jest również jako „kombinacja procedur i instrukcji produkcyjnych oraz kontroli i zapewnienia jakości gwarantujących, że wytworzone produkty spełniają określone wymagania jakościowe”. Podmiot stosujący system GMP, musi szczególną uwagę zwrócić na eliminowanie sytuacji i zdarzeń mogących zanieczyścić produkt ciałami obcymi fizycznymi i chemicznymi oraz szkodliwą mikroflorą na każdym etapie produkcji.

Dobrą Praktykę Higieniczną (GHP - Good Higiene Practice) określają działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane oraz kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Obejmują one wytyczne w zakresie zastosowanych w procesie produkcji technologii, technik metody pracy, a także zalecenia w zakresie higieny produkcji oraz zdrowia pracowników. Ponadto zawierają wymagania, które powinny być spełnione w zakresie lokalizacji i otoczenia obiektów produkcyjnych, magazynowania produktów i żywności, procesów mycia i dezynfekcji, zaopatrzenia w wodę, kontroli odpadów, zabezpieczenia przed szkodnikami, a także prowadzenia dokumentacji i zapisów GHP.  Zakres GHP obejmuje: utrzymanie higieny pomieszczeń, maszyn, personelu produkcyjnego, plany szkoleń i badań lekarskich oraz zapisy potwierdzające wykonanie i kontrolę działań porządkowych i zapobiegawczych, stosowanych w jednostce środków myjących, dezynfekujących, dezynsekcyjnych, deratyzacyjnych, a także innych materiałów używanych do utrzymania higieny. Każdy podmiot powinien być zobowiązany do opracowania własnych wytycznych do tworzenia i wdrażania zakładowego programu Dobrej Praktyki Higienicznej, który jest wstępem do wdrażania HACCP. Program taki powinien uwzględniać strukturę organizacyjną i specyfikę produkcji danej jednostki.

 Dobra Praktyka Higieniczna to również zabezpieczenie przed szkodnikami do których należą:

- gryzonie (myszy, szczury),

- owady biegające (karaluchy, karaczany),

- szkodniki zbożowe (wołek zbożowy, mklik mączny),

- ptaki (wróble, gołębie),

- koty i inne zwierzęta domowe.

Każdy zakład musi mieć system kontroli i monitorowania obecności szkodników. Jest to część składowa systemu zabezpieczenia procesu produkcji żywności. 

Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie jest specjalistą w branży Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Dezodoryzacja.

https://zhs-chelm.pl/ 

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html 

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html 

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage 

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html 

https://www.facebook.com/zhschelm/ 

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html 

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html 

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm 

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/ 

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749 

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/ 

 

 


Kategorie: Aktualności

Napisz komentarz