Mapa witryny

Standard BRC.

11/12/2017

W 1998 r. w Wielkiej Brytanii stworzony został przez brytyjską organizację zrzeszającą kupców Standard BRC (ang. British Retail Consortium). Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi; stworzenie jednolitych wymagań dla wszystkich producentów żywności  i uczestników łańcucha żywnościowego, dostarczających swoje produkty do sieci handlowych. ustanowienie określonych zasad i stworzenie podstawy do certyfikacji przedsiębiorstw, dostarczających produkty do sieci handlowych, ujednolicenie reguł kwalifikowania dostawców i ograniczenie liczby audytów. Standard BRC integruje przepisy, zawarte w normach ISO 9000 i w systemie HACCP, wraz z GMP/GHP, definiując szczegółowe wymagania, które muszą zostać spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo i konieczny, powtarzalny poziom jakości produktu końcowego. Opracowane standardy w ramach tego narzędzia określają jednolite zasady postępowania, które umożliwiają uniknięcie powielania wymagań określonych przez różne normy i systemy.

Wymagania standardu BRC skupiają się na następujących obszarach:

opracowany i wdrożony system HACCP;
opracowany i udokumentowany System Zarządzania Jakością;
zapewnienie właściwego środowiska produkcji, co oznacza wdrożenie zasad GHP oraz GMP;
kontrola procesów (np: monitorowanie czasu, temperatury, nadzór nad sprzętem pomiarowym w strefach produkcyjnych i laboratoriach itp.);
kontrola produktów (np.: wymagania dotyczące opakowania produktu, terminu przydatności do spożycia, rotacji zapasów itp.);
wytyczne dotyczące personelu (np.: zasady higieny, procedury badań medycznych, odzież ochronna, szkolenia itp.).

Jednym ze składników zapewniających bezpieczeństwo i jakość produktów żywnościowych jest zwalczanie szkodników. Zakład Higieny Sanitarnej w Chełmie jest Specjalistą w branży Deratyzacja, Dezynsekcja, Dezynfekcja, Dezodoryzacja.

https://zhs-chelm.pl/

https://chelm.cylex.pl/firmy/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej-11471381.html

https://panoramafirm.pl/lubelskie,,che%C5%82m,po%C5%82aniecka,15_lok._7/lusiak_krzysztof_zaklad_higieny_sanitarnej-arnzbt_tch.html

http://www.zumi.pl/3273540,Zaklad_Higieny_Sanitarnej_Krzysztof_Lusiak,Chelm,firma.html#aboutPage

http://www.alefirmy.pl/uslugi/dezynfekcja_dezynsekcja_deratyzacja/dane_firmy-1487312072.html

https://www.facebook.com/zhschelm/

http://www.baza-firm.com.pl/dezynfekcja-dezynsekcja-deratyzacja/che%C5%82m/zak%C5%82ad-higieny-sanitarnej/pl/355857.html

https://www.opendi.pl/chelm/649991.html

http://www.misterwhat.pl/company/1091172-zaklad-higieny-sanitarnej-chelm

http://www.odi.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-krzysztof-lusiak,orhsca/

https://www.pkt.pl/firma/zaklad-higieny-sanitarnej-lusiak-krzysztof-2835749

http://bza.pl/Firma/zaklad-higieny-sanitarnej/

 


Kategorie: Aktualności

Napisz komentarz